Sök

Pave Frans i Hiroshima Pave Frans i Hiroshima  (AFP or licensors)

Pave Frans i Hiroshima

Både i Nagasaki og i Hiroshima tok pave Frans sterkt til orde for en verden uten kjernevåpen.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Et par avsnitt fra pavens tale i Hiroshima søndag 24. november:

«Med dyp overbevisning ønsker jeg å bekrefte at bruk av kjernekraft i krigsøyemed i dag, mer enn noensinne, er en forbrytelse ikke bare mot mennesket og dets verdighet, men mot enhver fremtidsmulighet i vårt felles hjem. Bruk av kjernekraft i krigsøyemed er umoralsk, likeså er besittelse av kjernevåpen umoralsk, som jeg sa allerede for to år siden. Vi vil bli dømt etter dette. Fremtidige generasjoner vil stå fram og dømme vårt nederlag hvis vi har talt om fred, men ikke realisert fred med vår handlinger blant jordens folk. Hvordan kan vi tale om fred mens vi bygger nye og forferdelige krigsvåpen? Hvordan kan vi tale om fred mens vi med taler fulle av diskriminering og hat forsvarer visse illegale handlinger?»

«I en eneste bønn, til Gud og alle menn og kvinner av god vilje, på vegne av alle ofre for bombardementer og prøvesprengninger og alle konflikter, oppløfter vi sammen, med hjertet, et rop: aldri mer krig, aldri mer våpenlarm, aldri mer så mye lidelse! Må det komme fred i vår tid, i vår verden. Å Gud, du har lovet oss at ‘miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre. Sannhet skal spire opp av jorden og rettferd se ned fra himmelen.’ (Sal 85,11–12).»

Pavens dag i Nagasaki og Hiroshima på ett minutt

Pavens tale i Hiroshima på engelsk og andre språk
Pavens tale i Nagasaki på flere språk
Pavens preken på Kristi kongefest i Nagasaki
Atombombekuppelen i Hiroshima (Wikipedia)

 

25 november 2019, 10:12