Sök

Pave Frans under angelus søndag 4. august 2019 Pave Frans under angelus søndag 4. august 2019  (ANSA)

Angelus: Lignelsen om den rike bonden

Lignelsen har en slående slutt:«Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud». Så «la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Evangelieteksten søndag 4. august var:

Så fortalte han dem en lignelse: «Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min …» (les hele Luk 12,13–21 i Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Den grådige bonden

Dagens evangelietekst (jf. Luk 12,13–21) begynner med at noen i folkemengden står opp og ber Jesus om å avgjøre et juridisk spørsmål i forbindelse med en familiearv. Men i sitt svar går ikke Jesus inn på arvestriden. Han oppfordrer alle til å holde seg unna all grådighet og eiesyke. Og for å få tilhørerne bort fra det rastløse renn etter rikdom forteller han lignelsen om den rike bonden. Bonden tror på sin egen lykke. Han har vært meget heldig og har hatt et usedvanlig godt år. De goder som han har lagt seg opp får ham til å føle seg trygg. – Det er fint om dere leser dette, i tolvte kapitlet av Lukasevangeliet, vers 13. Det er en fin lignelse som lærer oss mye. – Etterhvert fremgår motsetningsforholdet mellom det som den rike selv planlegger og det som Gud stiller ham i utsikt. Det er dette som er kjernen i fortellingen.

Bonden la planer uten Gud

Den rike tar tre ting til overveielse i sin sjel, altså inni seg: de mange godene som han har hopet opp, de mange årene som disse godene tilsynelatende kan sikre ham, og dessuten ro og måteløst vellevnet (vers 19). Men alle disse planene hans blir utslettet av Guds ord. I stedet for «mange år» oppgir Gud et umiddelbart «i natt»; i stedet for livsnytelse stiller Gud ham overfor tilbakekreving av sjelen, med påfølgende dom. Og når det gjelder virkeligheten av de mange godene som den rike ønsker å basere alt på, blir den utsatt for sarkasmen i spørsmålet: «Hvem skal så ha det du har samlet?» (vers 20). – Tenk på arvestrider, på de mange familiefeidene. Vi kjenner alle sammen til slike historier. Mange dukker opp ved dødsfall. Nevøer, nieser, barnebarn kommer for å se hva de kan få og tar med seg rubb og stubb. – På grunn av dette motsetningsforholdet kaller Gud bonden for «uforstandig». Bonden tenker på ting som han tror er virkelige, men som egentlig bare er luftslott. Han er uforstandig fordi han i praksis har fornektet Gud, fordi han ikke har tatt med Gud i sine regnestykker.

Bli rik i Gud

Enden på lignelsen, formulert av evangelisten, er særlig slående: «Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud» (vers 21). Denne formaningen åpenbarer den horisonten som vi alle er kalt til å se mot. Materielle goder er  riktignok nødvendige – de er jo goder – men de er ikke noe annet enn midler for å kunne leve på ærlig vis og dele med de mest nødstedte. I dag innbyr Jesus oss til å tenke over at rikdom kan lenkebinde hjertet og avlede det fra den virkelige skatten, som er i himmelen. Også den hellige Paulus minner oss om dette i andre lesning i dag: «Søk det som er der oppe […] La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden» (Kol 3,1–2).

Streb etter å leve i evangelisk stil

Dette betyr selvfølgelig ikke at man skal flykte fra virkeligheten, men at man skal søke det som virkelig har verdi: rettferdighet, solidaritet, gjestfrihet, broderlighet, fred – alt slikt som utgjør menneskets sanne verdighet. Det handler om å strebe etter et liv ikke i verdslig, men i evangelisk stil: å elske Gud av all vår væren, og å elske vår neste slik Jesus elsket ham, det vil si i tjeneste og selvoppofrelse. – Grådighet etter ting, ønske om goder, metter ikke hjertet, men gjør det enda mer sultent! Grådighet er som gode sukkertøy. Du tar ett og sier «å, så godt!» og så tar du ett til. Det ene sukkertøyet følger etter det andre. Slik er grådigheten: Man blir aldri mett. Vær på vakt! – Kjærligheten er kilden til sann lykke, når den blir forstått og levd slik [i tjeneste og selvoppofrelse]. Men et måteløst jag etter materielle goder og rikdommer er gjerne kilde til uro, motgang, maktmisbruk, krig. Mange kriger begynner på grunn av grådighet.

Bønn

Må jomfru Maria hjelpe oss ikke å bli fascinert av flyktig sikkerhet, men hver dag å være troverdige vitner for evangeliets evige verdier.

***

Søndag 4. august var minnedag for den hellige sognepresten av Ars. Etter angelusbønnen fortalte paven at han i den anledning har skrevet et brev til alle prester over hele verden «for å oppmuntre dem til å trofasthet mot det oppdraget som Herren har kalt dem til».

Paven nevnte også de siste dagers voldsepisoder i USA og ba for de døde, de sårede og deres familier.

05 augusti 2019, 09:59