Sök

Pave Frans sammen med nomadelfianere etter deres forestilling Pave Frans sammen med nomadelfianere etter deres forestilling 

Paven i Nomadelfia og Loppiano

Kristi himmelfartsdag var pave Frans i Toscana. Han besøkte både legsamfunnet Nomadelfia og Focolarebevegelsens sentrum i Loppiano.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Nomadelfia og kallet til hellighet

Det er «vakkert og viktig at paven kommer til Nomadelfia få uker etter å ha utgitt sin apostoliske formaning om hellighet» hadde biskopen i Grosseto, Rodolfo Cetoloni, bemerket i forkant av besøket.

«Der det å være søsken er loven»

«Nomadelfia» kan oversettes som «brorskapslov» eller «der det å være søsken er loven». Nomadelfia-samfunnet består av katolikker (familier, enslige og prester) som søker å leve et evangelisk liv, slik de første kristne gjorde. Circa 300 mennesker lever på et 4 kvm stort område nær Grosseto. Nomadelfia ble grunnlagt av presten don Zeno Saltini (1900 – 1981) i 1947.

Livet i storfamilier

Det fins nå elleve familiegrupper i Nomadelfia og en tolvte gruppe i Roma. Hver gruppe består av tre – fem familier og enkelte ugifte, 20 – 35 mennesker i alt. Hvert tredje år blir gruppesammensetningen forandret.

Hver familiegruppe har et kapell, ett stort felles hus der de lever sammen om dagen, og dessuten mindre leiligheter der familiene kan være for seg selv. Minst én mor er alltid hjemme om dagen.

Familiene tar imot foreldreløse og utsatte barn og unge; mer enn 5000 er blitt mottatt i årenes løp.

Kallet til å være mor

Et særtrekk ved Nomadelfia er de såkalte «kallsmødrene»: Dette er kvinner som avstår fra ekteskap og velger å vie seg helt til å være mødre for trengende barn og unge. De er mødre livet ut.

Både familiene og kallsmødrene mottar barna ved alteret med ordene «kvinne, dette er ditt barn» og «barn, dette er din mor» (jf. Joh 19,27).

Arbeid, eiendom og penger

I Nomadelfia drives det jordbruk og det fins forskjellige verksteder (snekker, skredder, ...), kontorer og magasiner med mat og klær. Tungt og kjedelig arbeid (såkalt «massearbeid») bytter man på å gjøre, eller man gjør det sammen.

I Nomadelfia eier man allting sammen. Penger brukes ikke. Det man tjener på jordbruksprodukter og ellers går med til skatt og nødvendige innkjøp utenfra.

Skole

Det er en skole i Nomadelfia og skoleplikt til fylte 18 år. Skolen drives av foreldrene. Den pedagogiske modellen kalles for «livets skole». Man tar sikte på å oppdra harmoniske, ærlige og ansvarlige mennesker – ikke «nomadelfianere».

Prøvetid

For å bli nomadelfianer må man gjennom en prøvetid på tre år for å forstå om man er kalt til livet i Nomadelfia (såkalt «kallsbedømmelse»). Også de som er vokst opp i Nomadelfia må gjennom prøvetiden. Som voksne velger mange å flytte ut.

Demokrati. Sivilt og religiøst samfunn

Internt er Nomadelfia organisert som et direkte demokrati.

For den italienske stat er Nomadelfia et sivilt samfunn. For Kirken er Nomadelfia både menighet og privat forening av troende. Nomadelfia har en egen forfatning som ble godkjent av Den hellige stol i år 2000.

Nomadelfia er åpent

Gjester er velkomne i Nomadelfia. Både enkeltpersoner og grupper kan besøke familiene og eventuelt overnatte. Om sommeren blir det organisert «Nomadelfiakvelder». Da legger unge fra Nomadelfia ut på turneer, har danseoppvisninger og forkynner. Nomadelfianerne har også laget en musikal, «I ragazzi di don Zeno», som de spiller rundt omkring i Italia.

Pave Frans i Nomadelfia

Pave Frans ba ved don Zenos grav. Så besøkte han familiegruppen «Il Poggetto» og brakte dem to nye barn. Til slutt var det allmøte med en forestilling. I sin tale sa han blant annet følgende:

«Brorskapsloven, som kjennetegner deres liv, var drømmen og siktemålet for hele don Zenos liv. Han ønsket et livsfellesskap inspirert av forbildet gitt i Apostlenes gjerninger: ‘Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles‘ (Apg 4,32 fra Bibel 2011)».

«Som svar på et særskilt kall fra Herren oppstår det i Nomadelfia bånd som er mye sterkere enn vanlige blodets bånd. Man blir av samme kjøtt og blod som Jesus. Dette blodslektskapet er særeget for dem som er født av vann og Ånd og etter den guddommelige mesterens ord: ’Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor’»

Paven fremhevet særskilt at nomadelfianerne tar seg av sine eldre med «kjærlig oppmerksomhet». De blir boende hjemme selv når helsen svikter.

Han oppmuntret nomadelfianerne til å fortsette å leve som de gjør. Han ba dem bevare Nomadelfia med dets enkle og lette strukturer.

Pave Frans i Focolaresentret i Loppiano

Etter Nomadelfia dro paven til Loppiano, det første Focolaresentret («citadellet») som ble bygd. Focolare er en internasjonal legmannsbevegelse grunnlagt av Chiara Lubich i 1943. Focolare er kjent også i Norge.

10 maj 2018, 12:40