Sök

Angelus Angelus  (Vatican Media)

Angelus: Herrens forklarelse

«La oss nå i fastetiden gå opp i fjellet sammen med Jesus! Men hvordan? Med bønn. La oss gå opp i fjellet, med bønn: stille bønn, hjertets bønn, bønn som stadig søker Herren. La oss daglig samle oss selv noen øyeblikk i bønn, la oss feste vårt indre blikk på hans ansikt og la hans lys stråle igjennom oss og frem i vårt liv.»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Andre søndag i fasten leser vi alltid om Jesu forklarelse. Søndag 17. mars i Lukas’ versjon:

[Jesus tok] med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem … (Les hele Luk 9,28–36 i Bibel 2011)

Her følger det paven sa før angelusbønnen, med i tillegg overskrifter:

Et bruddstykke av himmelen

I dag, på annen søndag i fasten, lar liturgien oss betrakte Jesu forklarelse. Jesus lar disiplene Peter, Jakob og Johannes få en forsmak på oppstandelsens herlighet: et bruddstykke av himmelen her på jorden. Evangelisten Lukas viser oss den forvandlede Jesus på fjellet. Fjellet er lysets sted, et fascinerende symbol på denne spesielle opplevelsen, som er forbeholdt de tre disiplene (jf. Luk 9,28–36). Sammen med Mesteren går de opp i fjellet, de ser ham synke hen i bønn, og så ser de ansiktet hans få «et annet utseende» (vers 29). De er vant til å se ham til daglig i hans enkle menneskeskikkelse, og denne nye herligheten, som innhyller også hele hans person, får dem til å undres storlig. Og ved siden av Jesus viser Moses og Elia seg, de snakker med ham om hans nær forestående «utgang», altså om hans Påske, om hans død og oppstandelse. Dette er en forsmak på Påsken. Da utbryter Peter: «Mester, det er godt at vi er her» (vers 33). Han ønsker at denne nådens stund aldri må ta slutt!

Korset er veien

Forklarelsen finner sted på et bestemt øyeblikk i Kristi sendelse, nemlig etter at han har betrodd disiplene at han «må lide mye, […] bli slått i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp» (vers 22). Jesus vet at de ikke kan gå med på disse kjensgjerningene – at korset er virkelig, at Jesu død er virkelig – og vil forberede dem på å tåle lidelsens og korsdødens skandale, for at de skal vite at dette er veien, at det er slik den himmelske Far vil la sin Sønn komme til herlighet: ved å reise ham opp fra døden. Og dette vil også være disiplenes vei: Bare ved å følge Jesus og bære vårt eget kors her på jorden, kan vi komme til det evige liv.

Hver av oss har sitt kors. Herren lar oss se veiens ende, det som kommer etter at vi har båret vårt kors. Det er Oppstandelsen, det er skjønnheten.

Det kristne perspektiv på lidelse

Så Kristi forklarelse viser oss det kristne perspektiv på lidelse. Lidelse er ikke sadomasochisme; det er en nødvendig, men forbigående overgang. Det er strålende, det målet som vi er kalt til, det stråler som den forvandlede Kristi ansikt: I ham er frelsen, saligheten, lyset, Guds grenseløse kjærlighet. Ved slik å vise sin herlighet forsikrer Jesus oss om at de kors, prøvelser og vanskeligheter som vi nå basker med, blir løst og overvunnet i Påsken. Så la oss nå i fastetiden gå opp i fjellet sammen med Jesus, vi også! Men hvordan? Med bønn. La oss gå opp i fjellet, med bønn: stille bønn, hjertets bønn, bønn som stadig søker Herren. La oss daglig samle oss selv noen øyeblikk i bønn, la oss feste vårt indre blikk på hans ansikt og la hans lys stråle igjennom oss og frem i vårt liv.

Bønn får oss til å stråle med Den hellige ånds lys

Evangelisten Lukas understreker nettopp at det var «mens [Jesus] ba» at han ble forvandlet (vers 29). Han var sunket hen i en inderlig samtale med Far, og i denne samtalen lød også loven og profetene – Moses og Elia – og mens han med hele seg sluttet seg til Fars frelsesvilje – også korset – ble han overflommet av Guds herlighet, som skinte igjennom også i hans ytre. Slik er det, brødre og søstre: Bønn i Kristus og i Den hellige ånd forvandler et menneske innenfra og kan lyse opp dette menneskets omverden. Hvor ofte har vi vel ikke sett mennesker som det lyser av, med strålende øyne! De ber, og det er bønnen som får i stand dette: Bønn får oss til å stråle med Den hellige ånds lys.

Bli hos Jesus

La oss fortsette vår fastevandring med glede. La oss gi plass til bønn og til Guds ord, som liturgien i rikt monn fremlegger for oss i disse dager. Må jomfru Maria lære oss å bli hos Jesus også når vi ikke kan fatte og begripe ham. For det er bare ved å bli hos ham at vi vil få se hans herlighet.

***

Etter angelusbønnen nevnte paven terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand og oppfordret til bønn mot hat og vold. «La oss be sammen, i stillhet, for våre muslimske søsken som er blitt drept.»

18 mars 2019, 09:13