Sök

Pave Frans under generalaudiensen 30. januar 2019 Pave Frans under generalaudiensen 30. januar 2019  (Vatican Media)

Pavens oppsummering av Verdensungdomsdagene i Panama

Under dagens generalaudiens fortalte pave Frans om sin nylig avsluttede reise til Panama i anledning Verdensungdomsdagene.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av audiensen ble temaet for Verdensungdomsdagene, samt noe av teksten like før og etter, lest:

Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene (Luk 1,38–39 i Bibel 2011)

Barn ble løftet opp mot pavemobilen

Paven fortalte at det hadde gjort inntrykk på ham at han overalt så små barn bli løftet opp mot pavemobilen. Det var som om mødrene og fedrene sa: «Her er det jeg er stolt av! Her er min fremtid!» Han hadde tenkt at det lå mye verdighet i dette, og et budskap til oss her i Europa, hvor vi nå opplever en «demografisk vinter» med lave fødselsrater.

Den store symfonien. Et profetisk tegn

Allerede fem dager før åpningen av Verdensungdomsdagene startet et stort møte mellom unge mennesker av afrikansk avstamning og urfolkavstamning. Og da de mange gruppene fra hele verden så også kom til oppstod «den store symfonien av ansikter og språk som er typisk for denne begivenheten. Å se flaggene komme vaiende forbi, å se dem danse i hendene til unge som var glade over å møte hverandre var et profetisk tegn, et tegn i stikk motsatt retning av dagens triste tendens til konfliktfull nasjonalisme – som reiser murer og stenger for universalitet, for at folk møtes. Det er et tegn på at unge kristne er en gjær som får freden til å vokse i verden.»

Marias «fiat» («det skje»)

Temaet for Verdensungdomsdagene var altså: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt». Paven sa at det var en intens opplevelse å høre disse ordene uttalt av unge fra hele verden, og fremfor alt å se dem uttrykt i deres ansikter. «Det finnes en fremtid for verden så lenge det finnes nye generasjoner som greier å si ‘Her er jeg’ til Gud», sa han.

Korsveien

Ved korsveien i Panama hadde de unge vært med på å bære korset til lidende brødre og søstre, fortalte paven videre. «Å gå sammen med Maria, bak Jesus som bærer korset, er en skole i kristent liv: Der lærer man å elske – tålmodig, stille og konkret». Paven dro en bærbar «korsvei» opp av lommen sin, viste den frem og sa at han alltid har den med seg og anvender den når han har en ledig stund.

Høydepunktet

Høydepunktet for Verdensungdomsdagene og for hele reisen var vigilien lørdag og messen med de unge søndag morgen. Under vigilien gikk de «fra å uttrykke entusiasme til å lytte, og videre til å be i stillhet». I sin tale hadde paven pekt på Maria, som i sin litenhet har «påvirket» verdenshistorien mer enn noen annnen. Paven kalte henne for ‘Guds influencer’.

Under messen ble de unge kalt til å leve evangeliet her og nå, for de unge er ikke «morgendagen»; nei, de er Guds «idag» og «nå» i Kirken og i verden.

30 januari 2019, 14:44