Sök

Angelus 19. august 2018 Angelus 19. august 2018 

Å spise Jesu kropp og drikke hans blod. Angelus

«Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: ‘Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?’». Dette nye som Jesus sier – om sin kropp – kan de vanskelig gå med på. «Men ved å ta til oss denne maten kan vi komme i full samklang med Kristus», sa pave Frans. «Kristus forvandler oss innvendig og forbereder oss til himmelen».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

På søndagene i august leser vi i Johannesevangeliets sjette kapittel om det Jesus sa like etter brødunderet. Søndag 19. august var evangelieteksten:

Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»
Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham … (Se resten av Joh 6,51–58 i Bibel 2011).

Her følger det paven sa før angelusbønnen:

Og det brødet jeg vil gi, er min kropp …

Med dagens evangelietekst (jf. Joh 6,51–58) kommer vi til andre del av den talen Jesus holdt i synagogen i Kapernaum, etter å ha mettet en stor folkemengde med fem brød og to fisker (brødunderet). Han presenterer seg selv som «det levende brød som er kommet ned fra himmelen», brødet som gir evig liv, og legger til: «Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden» (vers 51). Dette skrittet er avgjørende, og får da også lytterne til å reagere. De gir seg til å diskutere seg imellom: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» (vers 52). Når det delte brøds tegn leder dem til dets virkelige betydning, altså å gi seg selv i den grad at man ofrer seg selv, blir det klart at de ikke forstår ham, at mange også avviser ham som de like før hadde villet bære i triumf. – La oss ikke glemme at Jesus hadde måttet gjemme seg fordi de ville gjøre ham til konge. (jf. Joh 6,15).

Hvis dere ikke drikker hans blod …

Jesus fortsetter: «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere». Her dukker også blodet opp sammen med kroppen. I bibelsk språk står kjøtt og blod for konkret menneskelighet. Folket og også disiplene aner at Jesus innbyr dem til å tre inn i fellesskap med ham, til å «spise» ham, hans menneskelighet, for med ham å dele gaven «til liv for verden». – Altså noe helt annet enn triumf og suksessdrømmer! – Det er Jesu offer, Jesu som gir seg selv for vår skyld.

Kristi kropps og blods sakrament

Dette livets brød, Kristi kropps og blods sakrament, får vi gratis ved det eukaristiske bord. Ved alteret finner vi det som i åndelig henseende stiller vår sult og slukker vår tørst nå og for all evighet. Hver gang vi deltar i messen, foregriper vi på sett og vis himmelen her på jorden, for av den eukaristiske maten, Jesu kropp og blod, lærer vi hva det evige liv er. Det er å leve for Herren: «Den som spiser meg, [skal] leve ved meg», sier Herren (vers 57). Eukaristien former oss for at vi ikke lenger skal leve bare for oss selv (jf. 2 Kor 5,15), men for Herren og våre søsken. Livets lykke og evighet avhenger av vår evne til å la den evangeliske kjærligheten vi mottar i eukaristien bære frukt.

Komme i samklang med Kristus

Også nå, likesom på den tiden, gjentar Jesus til hver av oss: «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere» (vers 53). Brødre og søstre, det dreier seg ikke om materiell mat, men om et levende og livgivende brød som meddeler selve Guds eget liv. – Når vi kommuniserer, mottar vi Guds eget liv. – For å få dette livet må vi nære oss av evangeliet og søskenkjærligheten. Stilt overfor Jesu invitasjon til å nære oss av hans kropp og blod kan det være at vi føler behov for å diskutere og yte motstand, likesom lytterne i dagens evangelietekst. Det skjer når vi har vanskelig for å modellere vår tilværelse etter Jesu tilværelse, å handle etter hans kriterier og ikke verdens kriterier. Men ved å ta til oss denne maten kan vi komme i full samklang med Kristus, med hans følelser og med hans handlemåte. – Det er meget viktig å gå til messe og kommunisere, for det å motta kommunion, er å motta den levende Kristus, som forvandler oss innvendig og forbereder oss til himmelen.

Bønn

Må jomfru Maria støtte oss i vårt forsett om å nære oss av Jesu Kristi eukaristi for å være i fellesskap med ham og slik i vår tur kunne bli brutt brød for våre søsken.

20 augusti 2018, 11:43