Sök

Pave Frans Pave Frans  (AFP or licensors)

«Livets brød». Angelus

Brødunderet – da fem tusen ble mettet – er det eneste underet som gjengis i alle de fire evangeliene. Dagen etter brødunderet bemerket Jesus at «dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette», og i sin angelus 5. august forklarte pave Frans at «slik stimulerer han folk til å gå et skritt videre, til å spørre seg om meningen med underet, til ikke bare å benytte seg av det». Hvorfor skal vi egentlig lete etter Jesus?

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Brødunderet, slik det beskrives i  begynnelsen av Johannesevangeliet (Joh 6,1–15), ble lest forrige søndag – men ikke i Norge ettersom det var olsok (høytid) der.

Men på alle søndager i august vil man også i Norge lese videre i Johannesevangeliets sjette kapittel. I går var det Joh 6,24–35, og på de tre neste søndagene følger så Joh 6,41–51, Joh 6,51–58, Joh 6,60–69.

I sin angelus konsentrerte paven seg særlig om følgende deler av søndagens evangelietekst:

[…] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» […] «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. (Les også resten av
Joh 6,24–35 i Bibel 2011.)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Kjære brødre og søstre, god dag!

Hva er meningen med underet?

De siste søndagene har liturgien gitt oss et ømt bilde av Jesus, som kommer menneskemengder og deres behov i møte. I dagens evangeliefortelling (jf. Joh 6,24–35) skifter perspektivet: Det er folkemengden, som etter å ha blitt mettet av Jesus, igjen gir seg til å lete etter ham og gå ham i møte. Men for Jesus holder det ikke at folk leter etter ham, han vil at de skal lære ham å kjenne; han ønsker at deres søken etter ham og deres møte med ham skal gå videre og være mer enn en umiddelbar tilfredsstillelse av materielle behov. Jesus kom for å bringe oss noe mer, for å åpne vår tilværelse for en horisont som er videre enn våre daglige bekymringer for mat, klær, karriere og så videre. Så vendt til mengden utbryter han: «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette» (vers 26). Slik stimulerer han folk til å gå et skritt videre, til å spørre seg om meningen med underet, til ikke bare å benytte seg av det. Faktisk er mangfoldiggjørelsen av brødene og fiskene et tegn på Faderens store gave til menneskeheten, nemlig Jesus selv!

«Tro på ham som Gud har sendt»

Han, det sanne «livets brød» (vers 35), ønsker å mette ikke bare kroppene, men også sjelene, med den åndelige mat som kan stille den dypeste sult. Derfor ber han folket skaffe seg mat, ikke mat som forgår, men den som består og gir evig liv (jf. vers 27). Det dreier seg om den maten som Jesus gir oss hver dag: hans Ord, hans Kropp, hans Blod. Folkemengden lytter til Herrens oppfordring, men forstår den ikke – sånn er det ofte også med oss – og spør ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» (vers 28). Jesu tilhørere tror at han ber dem overholde noen forskrifter for å kunne få flere undre som dette brødunderet. Dette er en vanlig fristelse: å redusere religion bare til lovgjerninger, å projisere bildet av et herre-tjener-forhold på vårt gudsforhold. For å få herrens velvilje må tjenerne utføre de oppgavene som han har bestemt for dem – det vet vi alle sammen. Derfor vil mengden at Jesus skal si dem hvilke gjerninger Gud vil at de skal gjøre. Men Jesus gir et uventet svar: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt» (vers 29). Disse ordene er vendt også til oss, i dag: Guds gjerning består ikke så mye i å «gjøre» ting som i å «tro» på Ham som Gud sendte. Det betyr at troen på Jesus gjør det mulig for oss å gjøre Guds gjerninger. Hvis vi går inn i dette kjærlighets- og tillitsforholdet til Jesus, blir vi i stand til å gjøre gode gjerninger som dufter av evangelium, til beste for våre søsken og deres behov.

Bønn

Herren ber oss ikke glemme at om vi må bekymre oss om brød, er det enda viktigere å kultivere vårt forhold til ham, å styrke vår tro på ham som er «livets brød», kommet for å mette vår sannhetssult, vår kjærlighetssult. Må jomfru Maria, på denne dagen når vi minnes vigselen av basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma, vår Salus populi romani, støtte oss på trosvandring og hjelpe oss å overgi oss med glede til Guds plan for vårt liv.

***

Etter angelusbønnen gjorde paven oppmerksom på at det nærmet seg førti år siden den salige pave Paul VI’s død (6. august 1978). Paul VI vil bli helligkåret 14. oktober 2018, under bispesynoden 3. – 28. oktober med tema «De unge, tro og kallsbedømmelse».

06 augusti 2018, 12:13