Sök

Nuntien i USA bad landets biskopar om synodalitet för att övervinna splittringar i samhället och kyrkan Nuntien i USA bad landets biskopar om synodalitet för att övervinna splittringar i samhället och kyrkan 

Nuntien till USA:s biskopar. Möt vår tids utmaningar enade

Första dagen vid USA:s biskopskonferens höstmöte 16-18 november uppmanade påvens representant Christophe Pierre biskoparna om synodalitet för att övervinna splittringar i samhället och kyrkan. Han påminde om att eukaristin är en gåva och bör inte behandlas som något att erbjuda ett fåtal privilegierade. Biskopskonferensens ordförande Gómez: Eukaristin är nyckeln till kärlekens civilisation.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


“Vägen mot framtiden förutsätter med nödvändighet enhet. En splittrad kyrka kommer aldrig att kunna leda andra till den djupa enhet som Kristus bad om”. Det sa den apostoliska nuntien i USA msgr Christophe Pierre, den 16 november  vid öppnandet av USA:s biskopskonferens generalförsamling som hölls fram till den 18 november i Baltimore. Närmare 300 biskopar deltog i reflektioner över temat eukaristi.

Synodalitet är inte abstrakt

Msgr Pierre fokuserade i sitt tal på synodalitet och den process som påven Franciskus har inlett i den universella kyrkan och betonade att detta inte är något abstrakt utan hjälper till att bemöta verkligheten av idag, som svar på dagens utmaningar som hotar att splittra detta land och även kyrkan i landet.

Skydd av livet

Han talade också om skydd av livet och betonade nödvändigheten av att skydda oskyldiga liv och sårbara. Samtidigt, lade han till, behövs det ett synodalt närmande för att bättre förstå varför personer väljer att avbryta graviditeter och tar svåra val mot livet. 

“En splittrad kyrka kommer aldrig att kunna leda andra till den djupa enhet som Kristus bad om”

Eukaristin, inte en gåva för ett fåtal privilegierade

Gällande eukaristin betonade han att verkligheten är viktigare än idéer. Vi kan ha teologiska idéer om eukaristin, sa han, men att de inte är jämförbara med det eukaristiska mysteriets verklighet. Han nämnde frestelsen att se eukaristin som något att endast ge till ett fåtal privilegierade, snarare än att försöka vandra med dem som saknar teologi och lärjungaskap och hjälpa dem att förstå och uppskatta eukaristins gåva och att övervinna sina svårigheter.

Msgr Gómez: Vi är döpta för att vara missionärer

Efter nuntien talade ordförande för biskopskonferensen msgr José Horacio José Gómez och betonade att kyrkans mission är densamma i alla tider och på varje plats: att förkunna Jesus Kristus och hjälpa varje person att finna honom och att vandra med honom. Gud kallar oss att bygga hans rike och att ingjuta evangeliets värderingar i samhället.

Tecken på hopp

Msgr Gómez sa att det trots svårigheter, som har förvärrats på grund av pandemin, finns tecken på hopp som ett andligt uppvaknande i landet. Han varnade för att man söker meningen med livet genom att ge det en ny historia och underströk att vad de behöver är höra den sanna historien, den vackra berättelsen om Kristi kärlek till oss, hans död och uppståndelse från döden för oss, och om hoppet han ger oss.

Slutligen talade msgr Gómez om den pastorala planen för en eukaristisk pånyttfödelse: Det är ett missionsprojekt som syftar till att föra personerna till hjärtat av trons mysterium. Eukaristin – betonade han - är nyckeln till den kärlekens civilisation som vi önskar skapa.

 

19 november 2021, 08:58