Sök

Biskopssynodens generalsekreterare kardinal Mario Grech sänder ett budskap till USA:s biskopar och talar om synodalitetens betydelse Biskopssynodens generalsekreterare kardinal Mario Grech sänder ett budskap till USA:s biskopar och talar om synodalitetens betydelse  

Kardinal Grech till USA:s biskopar: Berätta rättframt vad Anden säger genom Guds folk

I ett videobudskap till USA:s biskopar, i samband med deras generalförsamling i Baltimore 15-18 november, betonar biskopssynodens generalsekreterare synodalitetens betydelse och uppmanar till lyssnande och att man meddelar det man lär av Guds folk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Generalsekreteraren för biskopssynoden kardinal Mario Grech har skickat ett videobudskap till USA:s biskopskonferens i samband med dess generalförsamling 15–18 november i Baltimore, Maryland.

En synodal kyrka

Kardinal Grech talar med biskoparna den globala synodala processen som inleddes 10 oktober i Rom, och i världens lokala kyrkor veckan därpå, som leder fram till biskopssynoden i oktober 2023 med temat ”För en synodal kyrka: gemenskap, delaktighet och mission”. Han säger att denna process är "en andlig resa och en händelse inspirerad och vägledd av Anden" och att de olika vittnesmålen som mottagits och den kreativitet med vilken biskopskonferenserna, stiften, församlingar eller föreningar organiserar samråd med Guds folk, är "tecken som bekräftar att Anden verkar."

Lyssna till Anden

”I logiken i utbytet av gåvor mellan de lokala kyrkorna är varje bidrag till förståelsen av kyrkans synodala process viktigt”, understyker han och preciserar att det ”i motsats till vad många tror" inte finns några skrivna slutsatser eller någon önskan "att påtvinga tankegångar” utan snarare ”en vilja att lyssna till Anden genom att lyssna på varandra". Grech fortsätter med att betona att det inte finns "befattningar som är värda mer än andra" och att synodsekretariatets vilja "är att uppmuntra lyssnande på alla nivåer av kyrkans liv och att i sin tur engagera sig i denna lyssningsprocess för att upptäcka den levande Gudens röst”.

Sök Guds vilja

Han ber USA:s biskopar att alla vandra mot Gud och vara öppna för en reflektion över förhållandet mellan lekmän, gudsvigda och präster samt att söka Gud vilja “i varje ögonblick av dialog, beslutsfattande och urskiljning".

“Denna synod är en andlig resa och en händelse inspirerad och vägledd av den Heliga Anden”, betonar kardinal Grech. Han uppmanar herdarna att, som synodens förberedande dokument uppmanar till, “lyssna på hjorden som har anförtrotts dem” och avslutar:

“Var inte rädda att rättframt säga det ni har fått veta genom att lyssna på folket om det som Anden säger till kyrkan: er kyrka och hela kyrkan. Från vår sida, som synodens sekretariat, är vi glada att hjälpa och stödja er i synodsprocessens olika faser”.

Kardinal Grechs videobudskap till USA:s biskopskonferens
18 november 2021, 15:21