Sök

Det första interreligiösa bönemötet för fred i Assisi 27 oktober 1986 Det första interreligiösa bönemötet för fred i Assisi 27 oktober 1986  

Assisi: 35 år av fredsböner och Raoul Wallenberg-stiftelses utmärkelse

För 35 år sedan i Assisi, 27 oktober 1986, inledde helige Johannes Paulus II de årliga interreligiösa bönemötena. En anda som återspeglas även i The International Raoul Wallenberg Foundations utmärkelse House of Life, Livets hus, till hela staden Assisi för att ha räddat hundratals judar under andra världskriget.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För precis 35 år sedan hölls det interreligiösa fredsmötet i Assisi, som helige Johannes Paulus II inbjöd till. Sedan dess hålls mötet med gemensamma fredsböner årligen och i år bjöd Sant’Egidiokommuniteten in företrädare för världens religioner till Colosseum i Rom 6-7 oktober.


Idag, 27 oktober, hålls två viktiga möten i Assisi: eftermiddagsbönen vid den lilla kyrkan Porziuncolas refektorium i närvaro av religiösa ledare och morgonceremonin med titeln "Assisis anda", som stiftet organiserar i den historiska stadskärnan i samarbete med de civila myndigheterna.

Hundratals judar räddade

I fokus står utmärkelsen House of Life, livets hus, som staden får för att ha räddat hundratals judar under andra världskriget. Det delas ut av den icke statliga organisationen The International Raoul Wallenberg Foundation, internationella Raoul Wallenberg-stiftelsen, till minne av denne svenske diplomat som räddade tusentals liv undan nazisternas förföljelse i Ungern och vars uppdrag är att belysa de många tysta hjältar som verkade på denna front. Projektet House of Life handlar betydelsen att inte glömma. Stiftelsens vice ordförande Silvia Costantini förklarar för Vatican News att de sätter upp en plakett på de platser i världen som har hjälpt människor på flykt.

För första gången ger stiftelsen denna utmärkelse till en hel stad, eftersom hela Assisis befolkning engagerade sig i detta hemliga räddningsnätverk vars huvudkvarter låg i biskopsämbetets lokaler, lägger chefen för Assisis minnesmuseum Marina Rosati till.

Enade för att skydda

Den riktigt intressanta aspekten - förklarar Costantini - är att det inte ens fanns ett enda fall av information. Så alla invånare i Assisi vid den tiden var enade i att garantera skydd åt de förföljda”. Och det är ingen slump att datumet 27 oktober 2021 har valts för att belysa denna historia.

Detta är ett “ytterligare ett steg på den väg som Johannes Paulus II stakade ut 1986 – säger Rosati -  som vi också genomför med en bön som äger rum den 27:e i varje månad och som då och då är tillägnad en situation av krig eller extrema ekonomiska eller sociala svårigheter”. Bönen i oktober 2021 tillägnas barnsoldaternas öde och liv, enligt önskemål från biskopen msgr Domenico Sorrentinos som står i spetsen för aktiviteterna - från lanseringen av minnesmuseet, beläget i stiftets lokaler, fram till dagens högtidligheter.

De godas ljus i mörkret

Plaketten kommer sättas upp på Borgo San Pietro i staden för att påminna alla pilgrimer som går förbi att minnas att varje person kan välja att göra gott, även i de mörkaste tider, förklarar Costantini och avslutar att detta är ”ett budskap av solidaritet, broderskap och framför allt hopp, som enar" dem med "den interreligiösa fredsbönen som hölls på Johannes Paulus II:s önskan”.

27 oktober 2021, 16:07