Sök

Talitha Kums kampanj #CareAgainstTrafficking Talitha Kums kampanj #CareAgainstTrafficking  

Talitha Kum: Bryt människohandelns onda cirkel genom omsorg

Gudsvigdas internationella nätverk mot människohandel Talitha Kum lanserar en ny kampanj med fokus på en omsorgscentrerad modell för att bryta människohandelns onda cirkel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Mellan 20 och 40 miljoner personer beräknas vara fångade i dagens moderna slaveri. Samtidigt som medlemmarna i Talitha Kum aldrig tröttnar på att berätta för oss att vi lever sida vid sida med många offer som utnyttjas för arbete, prostitution och organhandel, betonar påven Franciksus vid upprepade tillfällen att människohandeln är ett gissel och brott mot mänskligheten.


Det handlar om en affärsverksamhet som är svår att utrota, för att vinsten uppgår till över 150 miljarder US-dollar per år för människohandlarna och är till största delen dold. Talitha Kum säger att man för att bryta den onda cirkeln måste öka omsorgen genom medvetenhet, att rädda offren och ge överlevarna läkning.

Omsorg kan göra skillnad

Vid lanseringen torsdagen 22 juli av kampanjen #CareAgainstTrafficking förklarar organisationen att man genom detta initiativ vill visa världen hur stor skillnad “omsorg” kan göra på vägen mot att slå ut människohandeln.

Tahlita Kum grundades 2009 av International Union of Superiors Generals (UISG) och samordnar 50 nätverk i över 90 länder.

“År 2020 tog Talitha Kums nätverk världen över hand om 17 000 överlevare av människohandeln genom att tillhandahålla säkra bostäder, utbildning och arbetsmöjligheter, stöd vid rättsprocesser och ersättning samt hälsovård och psykosocialt stöd. Under samma period drog nästan 170 000 personer nytta av förebyggande och medvetandehöjande aktiviteter organiserade av Talitha Kum”, förklarar man.

“Vi uppmanar alla människor av god vilja att gå samman och ta itu med de systemiska orsakerna till människohandel, för att omvandla människohandelns ekonomi till en omsorgsekonomi”

De katolska ordenssystrarna, som utgör organsiationen, berättar att deras erfarenhet visar att “långsiktiga, omsorgscentrerade tillvägagångssätt kan minska risken för att överlevande på nytt hamnar i människohandeln och utnyttjas om och om igen”.

För en större effektivitet ”kräver dessa tillvägagångssätt ett helhetsstöd på institutionell nivå”, berättar de.

Talitha Kums internationella samordnare, syster Gabriella Bottani, förklarar att systrarna är djupt engagerade och stärkta av sin andlighet och tro, men lägger till: “Vi uppmanar alla människor av god vilja att gå samman och ta itu med de systemiska orsakerna till människohandel, för att omvandla människohandelns ekonomi till en omsorgsekonomi”.

Regeringars roller

I synnerhet, fortsätter hon, “uppmanar vi regeringar att förbinda sig till långvarigt stöd för överlevande, inklusive tillgång till utbildning av hög kvalitet, tillgång till arbetstillstånd och jobbmöjligheter, tillgång till rättslig prövning och ersättning samt hälsovård och psykosocialt stöd”.

Tatitha Kum har hjälpt tusentals personer att ta sig ur dagens slaveri och att hitta en väg för att återuppbygga liv i frihet och värdighet. Som UISGs generalsekreterare sager: “Talitha Kum har åtagit sig att inte bara att stärka utsatta och marginaliserade gemenskaper runt om i världen, utan också att demontera de system som möjliggör förtryck och exploatering av dem”.

 

23 juli 2021, 09:44