Sök

Påven Franciskus: En ekonomi utan människohandel präglas av omsorg

I ett videoklipp på den Internationella dagen för bön och reflektion mot människohandel, efterlyser påven Franciskus en ekonomi som präglas av omsorg, mod och främjande av rättvisa, för att bygga ett samhälle som sätter människan i centrum.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus sände på måndagen ett videoklipp med anledning av den sjunde Internationella dagen för bön och reflektion mot människohandel.

”Jag vänder mig till er alla som arbetar mot människohandel och som är andligt förenade på denna världsböndag, som har ett specifikt tema: ”En ekonomi utan människohandel”, sa påven inledningsvis.

Påven påminde om att den 8 februari infaller heliga Bakhitas liturgiska minnesdag - en flicka som, såldes som slav när hon var barn, och som helgonförklarades efter sin död och som nu är universell symbol för kyrkans åtagande mot slaveri. Påvens budskap riktade sig till "alla människor med god vilja som ber, engagerar sig, engagerar sig och reflektera över kampen mot människohandel”, och särskilt till dem som, precis som heliga Bakhita, "har upplevt tragedin med människohandel i sina egna liv".

En dag för eftertanke och bön

Påven Franciskus, betonade världsdagens betydelse och sa att den hjälper oss att "minnas denna tragedi och uppmuntrar oss att inte sluta be och slåss mot fenomenet tillsammans", eftersom reflektion och medvetenhet alltid bör åtföljas av konkreta gester.

Målet, sa påven, "är att varje offer för människohandel ska återvända till att vara fri i sitt eget liv, med möjligheten att delta aktivt i uppbyggandet av det allmänna bästa".

Påven Franciskus underströk behovet av att stödja offer för människohandel och de i processen av integrering och social rehabilitering och tillade att vi måste be för att ”lära oss att närma oss de som har lidit så mycket smärta och förtvivlan, med mänsklighet och mod, för att hålla hoppet vid liv. ”

Heliga Bakhita

Påven sa att syster Bakhita är en stark påminnelse om trons och bönens  dimension i kampen mot människohandel, eftersom ”hennes vittnesbörd alltid är levande och relevant”.

En omsorgsekonomi

Temat för den sjunde dagen är "Ekonomi utan människohandel" och påven noterade att han hade talat om detta med deltagarna i "Franciskus Ekonomi" som hölls den 21 november 2020 .

Först sa påven att en ekonomi utan människohandel är en ”omsorgsekonomi”. Omsorg, förklarade han, är att "ta hand om människorna och naturen, och erbjuda produkter och tjänster för det allmänna bästa”. En omsorgsekonomi är också att "skapa anställningsmöjligheter som inte utnyttjar arbetare genom förnedrande arbetsförhållanden och ansträngande timmar".

Samtidigt är en omsorgsekonomi, en ekonomi präglad av solidaritet -  när solidariteten administreras väl, ger den upphov till en säkrare och sundare social konstruktion.

Påven konstaterar dock att den pågående Covid-19-pandemin, har förvärrat villkoren för arbetsmarknaden och ökat offer för människohandel bland de som är i färd med rehabilitering och social återintegrering:

”I en tid då allt verkar falla sönder och förlora konsistens, är det bra för oss att vädja till soliditeten, medvetna om att vi är ansvariga för andras bräcklighet när vi strävar efter att bygga en gemensam framtid,” sa han.

En ekonomi som främjar rättvisa

En annan sida av en ekonomi utan människohandel är när ”marknadsregler främjar rättvisa och inte exklusiva egenintressen”, sa påven

”Människohandeln finner grogrund i den nyliberala kapitalismen och i marknader som har som mål att maximera vinsten utan etiska gränser, utan sociala gränser och utan miljögränser."

”Om vi ​​följer denna logik”, varnade påven, "kommer valen inte baseras på etiska kriterier utan på de dominerande intressena, ofta under en humanitär eller ekologisk täckmantel – där människor bara är siffror att utnyttja.”

En modig ekonomi

Påven Franciskus betonade behovet av mod, för att stärka en långsiktig och solidarisk ekonomi, som kan bemöta svåra kriser, som den nuvarande, som leder till en ökad människohandel. Han avslutade sitt tal med att be de troende be om sankta Bakhitas förbön, "för varje person som är offer för människohandel just nu".

08 februari 2021, 21:31