Sök

Landskap Landskap 

Bartolomeus I: "Ekonomisk utveckling får inte vara en mardröm för miljön".

I sitt budskap till Världsböndagen för vården av skapelsen, den 1 september är den ekumeniska ortodoxa patriarken tydlig: den förstörda biologiska mångfalden och en kollapsande klimatbalans kräver gemensamma åtgärder. Det finns inga verkliga framsteg baserade på förstörelsen av den naturliga miljön, understryker han.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

En fråga i mitten av budskapet inbjuder till reflektion: "Hur länge kommer naturen att uthärda fruktlösa diskussioner och ytterligare förseningar i att vidta avgörande åtgärder för att skydda den?". Det är en fråga som inte får kringgås och som den grekisk ortodoxa patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus I, fokuserar på i sitt budskap till Världsböndagen för vård av skapelsen den 1 september.

Ett kategoriskt imperativ

Patriarken belyser verkligheten: "Vi är överens om att den naturliga miljön hotas i vår tid som aldrig tidigare i mänsklighetens historia" och hotets omfattning framgår tydligt. Vi bevittnar, listar han, "förstörelsen av den naturliga miljön, den biologiska mångfalden, floran och faunan, föroreningen av vattenresurserna och atmosfären, den gradvisa kollapsen av klimatbalansen" bland andra. Situationen, konstaterar Bartolomeus I, visar hur "naturens integritet" är ett "kategoriskt imperativ" för den samtida mänskligheten. Och ändå Tar man inte till sig betydelsen av detta.

Illusionen om "självläkande" natur

Medan man på det personliga planet, i grupper och organisationer, finner en stor känsla och ansvar för miljön, gör man inte det om man flyttar blicken till administratörerna av offentliga angelägenheter, skriver Bartolomeus I:

"Nationer och ekonomiska aktörer är inte förmögna – i de geopolitiska ambitionernas och ekonomins namn – att anta de rätta besluten för att skydda skapelsen". De odlar snarare en illusion om att den naturliga miljön har förmågan att läka och förnya sig själv.

Ingen mardröm mer

Covid-krisen har visat på effekterna av mänskligheten på miljön, då föroreningarna har minskat under perioden för lockdown. Därför är det Bartolomeus I:s uppfattning att eftersom det är dagens industri, transportsystem, och det ekonomiska systemet som bygger på maximal vinning, som har en negativ inverkan på miljöbalansen, är det en förändring i riktning mot en ekologisk ekonomi som utgör den orubbliga nödvändigheten. Det finns inga verkliga framsteg baserade på förstörelsen av den naturliga miljön, understryker han. Det är otänkbart att ekonomiska beslut fattas utan att samtidigt ta hänsyn till deras ekologiska konsekvenser. Ekonomisk utveckling kan inte förbli en mardröm för miljön.

Kyrka, "tillämpad ekologi"

I den sista delen av budskapet påminner Bartolomeus I om det ortodoxa patriarkatets stora engagemang för miljöfrågor och behovet av att samarbeta. I grund och botten, avslutar han, ”är kyrkans liv en tillämpad ekologi. Kyrkans sakrament, hela hennes tillbedjan, askes och församlingsliv, de troendes dagliga liv, uttrycker och genererar den djupaste respekten för skapelsen”.

03 september 2020, 09:52