Sök

Skapelsens tid Skapelsens tid 

Skapelsens tid i ekumenisk anda

Världsböndagen för skapelsen den 1 september, inleder Skapelsens tid som pågår fram till den 4 oktober, då kyrkan firar den helige Franciskus av Assisi. I ett gemensamt uttalande inbjuder Europas kyrkor och biskopskonferenser till att använda denna den period som påven har valt till att fokusera på vårt förhållande till skapelsen, som ett tillfälle att leva tillsammans och i bön, reflektion och handling.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Skapelsens tid uppmärksammas både av katoliker, ortodoxa och protestanter över hela världen. På hemsidan kan man se de nationella och internationella programmen under perioden mellan den 1 september och 4 oktober. Påvens inbjudan är att förenas i bön, reflektera och agera för att reparera relationerna sinsemellan och med skapelsen. Årets tema är «Ett jubileum for jorden: nya rytmer, nytt hopp».

Video framställd av kurians Avdelning för främjandet av Integrerad mänsklig utveckling

Fira skapelsens tid

Även i år, liksom tidigare år, välkomnar de europeiska biskopskonferenserna, rådet för europeiska kyrkor CEC och rådet för europeiska biskopskonferenser CCEE denna möjlighet att uppmuntra kyrkan i Europa att ta vara på detta tillfälle att fira skapelsens rikedom.

Med tanke på påven Franciskus encyklika Laudato si', utrycker ordförandena sin vilja att förena den mänskliga familjen i strävan efter en hållbar utveckling och de vädjar om att förnya dialogen och konfrontationen sinsemellan, om planetens framtid. Uttalandet citerar ”en av dagens ledande teologer Juergen Moltmann, som har klargjort att idag är den teologiska motståndaren nihilismen i vår relation till naturen. Man uppmanar till en ”urskiljning med hjälp av den Helige Ande som kan leda män och kvinnor till försoning och fred med naturen".

Den ekumeniska dimensionen av Skapelsens tid

Uttalandet belyser och förklarar den ekumeniska dimensionen av Skapelsens tid, och att det alltid har varit en betydelsefull dimension, alltsedan den ekumeniska patriarken Dimitrios I:s förslag 1989 till de olika europeiska ortodoxa gemenskaperna, till CCEE och CEC gemensamma initiativ i Basel (1989), Graz (1997) och Sibiu (2007).

Pandemin

I år uppmärksammas mänsklighetens svaghet som blivit tydlig i och med pandemin:

"Effekterna av pandemin tvingar oss att ta behovet av hållbara levnadsförhållanden på allvar över hela jorden. Detta är ännu mer viktigt med tanke på miljöförstörelse och de hotande klimatförändringarna. "

Ett jubileum för jorden

Därav inbjudan från de två europeiska organisationernas ordförande att fira Skapelsens tid i år under titeln Ett jubileum för jorden. "Jubileumskonceptet - skriver de - är rotat i Bibeln och betonar att det måste finnas en rättvis och hållbar balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska verkligheter:

”Det bibliska jubileets lärdom visar oss riskerna med en bristande balans i levnadssystemen, och bekräftar behovet av jämlikhet, rättvisa och hållbarhet, liksom en profetisk röst som försvarar mänsklighetens hem. Vi inbjuder alla europeiska präster och troende lekmän, församlingar, kyrkliga rörelser och varje person av god vilja, att uppmärksamma Skapelsens tid och att leva den i en ekumenisk ande, förenad i bön och handling.”

28 augusti 2020, 11:59