Sök

Vid en vattenbrunn i Venezuela Vid en vattenbrunn i Venezuela 

Interreligiös bön i Venezuela där fattigdom och svält ökar

I Venezuela samlas religioner till gemensam bön för landet som står inför en ökande kris på grund av pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Idag 24 juni samlas man till en interreligiös bön i Venezuela för ett slut på covid-19-pandemin. Situationen i landet förvärras och fattigdom och svält ökar och pandemin förhindrar även de enklaste hjälpinsatser.

Akut behov av humanitär hjälp

Msgr Mario Moronta, biskop av San Cristóbal och vice ordförande för Venezuelas biskopskonferens berättar för Vatican News att ett forum av katoliker, protestanter, judar, anglikaner med fler, verkar tillsammans för att hjälpa de mest utsatta. Han säger att utmaningarna främst gäller migranter och familjer. 

Venezuela står inför över 4000 smittofall av coronaviruset tillsammans med en ekonomisk och social kris utan dess like sedan år tillbaka. En fjärdedel av befolkningen är i behov av humanitär hjälp och över 90% lever i fattigdom och vid landsgränserna sitter många fast på grund av restriktioner vad gäller pandemin.

Saligförklaring av "de fattigas läkare"

Inom kort kommer den venezuelanska lekmannen José Gregorio Hernandez Cisneros saligförklaras - han, kallas "de fattigas läkare" och var en stark man som tjänade de allra fattigaste. Msgr Moronta berättar att de är mycket lyckliga över denna saligförklaring och den uppmuntrar dem i deras tjänst för de mest behövande som nästankärlekens levande vittnen.

24 juni 2020, 10:47