Sök

Jungfru Maria av Fatima Jungfru Maria av Fatima 

Italienska biskopar anförtror landet till Jungfru Maria

Efter att ha tagit emot hundratals brev med vädjan om att viga Italien till Jungfru Maria kommer de italienska biskoparna att anförtro nationen till hennes beskydd, fredagen den 1 maj i en helgedom i norra Italien.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I ett videoklipp den 20 april sa kardinal, Gualtiero Bassetti, orförande för den italienska biskopskonferensen, att han har tagit emot "mer än 300 brev, fulla av kärlek och hängivenhet till Jungfru Maria."

Vig Italien till Jungfru Maria!

Kardinal Gualtiero Bassetti säger att det i dessa brev fanns en förfrågan varför han inte lät viga Italien till Jungfru Marias Obefläckade hjärta.

Bassetti noterar att det är herdarnas uppgift att vägleda sina flockar, "men ofta är det flocken, det kristna folket, som driver sina herdar, som i detta fall."

1 maj i Bergamo

Italiens ska anförtros till Jungfru Maria, på kvällen den 1 maj i basilikan Santa Maria del Fonte, en helgedom tillägnad Vår fru, som ligger i Caravaggio i Bergamo-provinsen, ett av de områden i Italien som är hårdast drabbat av coronavirus-pandemin. Enligt officiell statistik har COVID-19 dödat omkring 24 000 personer i Italien.

Den första maj valdes som datum eftersom det är den första dagen i maj månad som traditionellt är tillägnad Maria, skriver biskoparna i ett uttalande den 20 april. De noterar att den 1 maj också är Josef Arbetarens högtid, och därför ett tillfälle att be för arbetare som är oroliga för framtiden.

"Kyrkan anförtror Vår Fru de sjuka, vårdarbetare, läkare, familjer och de avlidna", skriver biskoparna, och tillägger att bönen hålls i helgedomen i Santa Maria del Fonte i Caravaggio, eftersom den är omgiven av "landets lidande och smärta, hårt prövat av hälsokrisen."

Mariauppenbarelse på 1400-talet

Mariahelgedomen i Caravaggio byggdes på platsen för en Maria-uppenbarelse på 1400-talet. Jungfru Maria visade sig för en bondflicka, Giannetta Varoli, på en åker utanför staden Caravaggio den 26 maj 1432, och uppmanade till botgöring och fasta på fredagar, som gottgörelse för synder. Uppenbarelsen har även fått namnet Vår Fru av källan, då en vattenkälla uppstod vid stenen som Jungfru Mari hade uppenbarat sig på och lämnat sina fotavtryck på.

I april valde den italienska biskopskonferensen att skänka de 156 miljoner euro,  som ursprungligen var avsedda främst för underhåll av kyrkans byggnader, till enskilda stift att använda i pandemins krisläge. Pengarna kommer att delas proportionellt mellan stiften, enligt biskopskonferensen.

21 april 2020, 12:45