Sök

Vår Fru av Fatima Vår Fru av Fatima 

Rumänien vigs till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

För att åberopa Jungfru Marias hjälp i Coronavirus krisen, vigdes flera länder till hennes Obefläckade Hjärta på onsdagen. För Rumänien var det första gången i historien.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På Bebådelsens högtid den 25 mars, förkunnande kardinal Manuel José Macário do Nascimento Clemente, patriark av Lissabon och ordförande för den portugisiska biskopskonferensen (Cep) att man hade låtit viga, inte bara Portugal, och Spanien utan ytterligare 22 länder till Jesu Allraheligaste Hjärta och Jungfru Marias Obefläckade Hjärta för att åberopa beskyddet av dessa länder från Coronavirus-pandemin.

Länderna som vigdes igår är Portugal , Spanien, Albanien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Kuba, Slovakien, Guatemala, Ungern, Indien, Mexiko, Moldavien, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Kenya, Dominikanska republiken, Tanzania, Zimbabwe, Östtimor och Rumänien.

Vigningen skedde i samband med rosenkransbönen i Mariasanktuariet i Fatima, klockan 18.30 av kardinal António Marto, biskop av Leiria-Fátima och vice ordförande i biskopskonferensen.

Alla de katolska biskoparna i Rumänien deltog andligt via radio, tv och olika digitala plattformar, som - tillkännager ett uttalande från den rumänska biskopskonferensen. I alla Rumäniens katedraler åberopade man Jungfru Maria om att skydda det rumänska folket från pandemin.

Det var första gången Rumänien vigs till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta.

26 mars 2020, 11:39