Sök

Påven Franciskus vid sitt besök på Lesbos 16 april 2016 Påven Franciskus vid sitt besök på Lesbos 16 april 2016 

Appell från tre kardinaler till Europas biskopar: Omplacera flyktingarna på Lesbos till Europa

I ett brev till EU:s biskopskonferenser ber kardinalerna Hollerich, Czerny och Krajewski om att man omplacerar de flyktingar som är fast på Lesbos i Grekland till andra europeiska länder.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

En stark appell om att hålla hoppets väg öppen och ta emot personer som söker ett värdigt liv. Kardinalerna Jean-Claude Hollerich, ordförande för EU:s biskopskonferensers kommission, Michael Czerny, undersekreterare för sektionen för migranter och flyktingar vid Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Konrad Krajewski, ansvarig för påvens allmosor i ett brev till EU:s biskopskonferenser. De citerar flera gånger påven Franciskus och ber om att man följer de indikationer som ges för procedurer av omflyttning av asylsökanden och flyktingar från Grekland till andra EU-länder.

Påven Franciskus' uppmärksamhet på Lesbos

De inleder sitt brev med att påminna om påvens ord vid Angelus 6 september 2015, då han ”vädjade till församlingar, ordenskommuniteter, kloster och helgedomar i hela Europa, att ta emot åtminstone en flyktingfamilj och på det sättet förkunna evangeliet på ett konkret sätt”. Samma söndag bad påven alla Europas biskopar att stödja hans vädjan och påminde om att “barmhärtigheten är kärlekens andra namn”. Sex månader senare, i april 2016, reste påven till Lesbos och såg hur de över 20 000 flyktingarna trängdes på denna ö. Hans appell var då att helt och fullt se till flyktingarnas värdighet och att öppna humanitära korridorer till övriga Europas länder. Kardinalerna Krajewski och Hollerich har sedan dess utfört denna mission.

Humanitära korridorer

Varje biskopskonferens borde i samarbete med respektive regering samordna humanitära korridorer för folket som bor i flyktinglägren i Lesbos, skriver kardinalerna. De berättar att omflyttningarna genom humanitära korridorer, som de har utfört, har gått över förväntan bra. Många minderåriga har tagits emot i familjer och vuxna i ordenskommuniteter, församlingar och även dem i familjer,

Påven: Vi måste rädda migranterna. Vi kommer att stå till svars inför Herren.

Brevet avslutas med påvens ord då han tog emot flyktingar och migranter på audiens i Vatikanen 19 december 2019: ”Hur kan vi inte lyssna på de många brödernas och systrarnas desperata rop … Hur kan vi ’se förbi’ detta som prästen och leviten i liknelsen om den barmhärtiga samariern och så bli skyldiga till deras död? Vår lättja är en synd! … Vi måste hjälpa och rädda, för vi är alla ansvariga för vår nästas liv, och vi kommer att stå till svars inför Herren.”

Kardinalerna sällar sig till påven och tackar Herren för att dem som har beslutat sig för att inte förbli likgiltiga och som modigt öppnar en nya väg för att återge många av våra bröder och systrar värdighet och framtid.

 

21 februari 2020, 11:57