Sök

Påven under mötet med flyktingarna Påven under mötet med flyktingarna  

Påven Franciskus mötte flyktingar från Lesbo i Vatikanen

Idag träffade en grupp flyktingar påven Franciskus i Vatikanen under en privat audiens. De anlände nyligen till Rom från Lesbos med hjälp av humanitära korridorer. Vatican News följde kardinal Konrad Krajewski och Sant’Egidio på flyktingarnas resa till Rom, på uppdrag av påven Franciskus.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus mötte de 33 flyktingarna från Lesbos i cortile del Belvedere i Vatikanen. Av dem är 14 minderåriga och ett dussin kristna. Påven lät placera ett krucifix på innergården, i samband med mötet, till minne av migranter och flyktingar.

Ett krucifix och en flytväst, stod i centrum. En korsfäst flytväst. Innan påven höll sitt tal tog han emot en flytväst i gåva. Flytvästen hade tillhört en flykting som drunknade i juli.

Orättvisa driver bort migranter

”Det här är den andra flytväst som jag får i gåva” sa påven. ”Den första hade tillhört en flicka som drunknade i Medelhavet. Den flytvästen gav jag till sektionen för migranter och flyktingar, i Avdelningen för den Integrerade Mänskliga Utvecklingen i kurian. Jag sa till dem: ”Här är ert uppdrag!” Med det ville jag understryka kyrkans oövervinnliga åtagande att rädda migranters liv för att sedan välkomna, skydda, främja och integrera dem.”

”Det är orättvisa som tvingar många migranter att lämna sina länder. Det är orättvisa som tvingar dem att korsa öknar och drabbas av övergrepp och tortyr i interneringsläger. Det är orättvisan som driver bort dem och låter dem att dö till havs.

Flytväst på korset

Påven fortsatte att tala om korset: ”I Jesus Kristus är korset frälsning, "dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft." (1 Kor 1:18). I den kristna traditionen är korset en symbol för lidande och uppoffring, men även för återlösen och frälsning.”

”Jag bestämde mig för att placera denna "korsfästa" flytväst på korset som en påminnelse om att vi måste hålla ögonen öppna ..., hålla hjärtat öppet ..., för att påminna alla om det oumbärliga åtagandet att rädda varje mänskligt liv. Det är en moralisk plikt som förenar troende och icke-troende” sa påven Franciskus.

Vi kommer att stå till svars

Påven sa att vi inte kan vara likgiltiga inför människohandlarnas skrupelfria agerande:

”Det är inte genom att blockera deras fartyg som problemet är löst”,  avslutade påven. ”Det är nödvändigt att fördöma och åtala människohandlare som utnyttjar och misshandlar migranter, utan rädsla för att avslöja institutionernas medverkan. Ekonomiska intressen måste sättas åt sidan för att fokusera på personen, varje person, vars liv och värdighet är viktiga i Guds ögon. Vi måste hjälpa och rädda, för vi är alla ansvariga för vår nästas liv, och vi kommer att stå till svars inför Herren.”

Humanitära förhållandena har förvärrats

Flyktingarna från Lesbos har anlänt till Rom, tack vare en humanitär korridor, tillsammans med kardinal Konrad Krajewski och Sant'Egidio kommuniteten. De kommer från Moria lägret på den grekiska ön, och har levt i månader under omänskliga förhållanden. Lägret bestå av tält och det finns knappt något vatten och endast nästan ingen el. 14 000 migranter av de 17 000 på ön bor i lägret, och de humanitära förhållandena har förvärrats drastiskt jämfört med maj 2019, då påven sände dit kardinal Konrad Krajewski för första gången.

Påven gav kardinal Krajewski uppdraget att personligen följa en grupp på 33 asylsökande flyktingar till Italien, inklusive 14 minderåriga och ett dussin kristna. Mottagningen ansvarar Heliga Stolen och Sant’Egidio över, och ordenshus, stiftelser och privatpersoner har ställt lägenheter till förfogande. De rör sig om familjer med minderåriga och en grupp unga afghaner, en kvinna från Kamerun och en kvinna från Togo.

19 december 2019, 14:32