Sök

Brandman i Rio Branco i det brasilianska Amazonas Brandman i Rio Branco i det brasilianska Amazonas  

Latinamerikas biskopar: När Amazonas lider, lider världen

Latinamerikas och Karibiens biskopskonferens CELAM uttrycker sin djupa oro för bränderna i världens skogar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Allvaret i bränderna som nu härjar i Alaska, Sibirien, Grönland, Kanarieöarna och framför allt i Amazonas är inte bara lokalt, betonar Latinamerikas och Karibiens biskopskonferens, utan är världsomfattande.

“Denna djupa kris har utlösts av en långvarig mänsklig inblandning och där en ’slit-och-slängkultur’ dominerar”

Amazonas, som är är världens största regnskog, brinner sedan över två veckor tillbaka. Påven Franciskus, som under sitt pontifikat har satt fokus på ursprungsbefolkningens rättigheter har kallat till den kommande biskopssynoden om Amazonasregionen.

Från hopp till sorg

I ett uttalande daterat 22 augusti, skriver biskoparna att denna ”förfärliga naturtragedi” som förstör Amazonas har vänts från en hoppfullhet inför synoden till “djup sorg”.

”Till våra bröder ursprungsbefolkningen som lever i denna älskade regnskog uttrycker vi vår närhet” skriver biskoparna och lägger till att de sällar sig till dem i ropet till världen för ”solidaritet och omedelbar uppmärksamhet” på denna tragedi.

Så rik och fylld av liv

De hänvisar till synodens arbetsdokument och skriver att Amazonas regnskog av en så stor biologisk mångfald har ”avgörande betydelse för planeten”. Kyrkan betonar att ett så ”multietniskt, multikulturellt och multireligiöst” område ”kräver strukturella och personliga förändringar hos alla människor”.

Denna “djupa kris”, som det står i dokumentet, har utlösts av en långvarig mänsklig inblandning och där en ’slit-och-slängkultur’ dominerar”.

Världens lungor

Slutligen uppmanar biskoparna enträget regeringarna i Amazonas länder, FN och hela det internationella samfundet att hjälpa till att “rädda världens lungor”. De citerar påven Franciskus och ber alla dem som har ansvarspositioner att vara ”väktare av skapelsen och Guds plan som är inskriven i naturen och vara väktare av andra och av miljön” och att ”inte tillåta att tecken på förstörelse och död” tar över ”i vår värld”. För att, skriver biskoparna, ”om Amazonas lider, lider världen”.
 

23 augusti 2019, 12:32