Sök

Unga pilgrimer Unga pilgrimer 

50 000 italienska ungdomar på pilgrimsfärd till Rom i augusti

11 och 12 augusti kommer unga pilgrimer till Rom från hela Italien för att möta påven och förbereda sig för Världsungdomsdagen i Panama i januari

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Tiotals tusen ungdomar från nästan 200 stift i Italien kommer under första veckan i augusti göra en pilgrimsfärd till fots till Rom. De kommer att följa pilgrimslederna från sina respektive orter för att samlas i Rom lördag 11 och söndag 12 augusti.

50 000 unga pilgrimer möter påven

Först kommer de unga pilgrimerna att samlas på Circus Maximus på lördag eftermiddag och på söndagen på Petersplatsen dit man väntar omkring 50 000 ungdomar tillsammans med fler än 100 biskopar.

Påven kommer att möta pilgrimerna redan på Circus Maximus. På söndagen klockan 11 möter han dem igen för att lyckönska dem på sin pilgrimsfärd till Världsungdomsdagen januari 2019 och välsigna gåvan som de kommer att ta med sig dit, Sankt Damiano och Vår Fru av Loretos krucifix. Efter Angelus och påvens välsignelse tar sig de unga pilgrimerna tillbaka hem igen.

19 juli 2018, 12:13