Sök

Arbetsdokumentet presenteras i pressrummet Arbetsdokumentet presenteras i pressrummet 

Ungdomssynoden: de 7 nyckelorden i Instrumentum Laboris

Idag presenterades arbetsdokumentet inför den XV ordinarie biskopssynoden i Vatikanen mellan den 3-28 Oktober, som i år har temat "Unga, tro och kallelseurskillning”

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

En fjärdedel av mänskligheten är mellan 16-29 år - 1,8 miljarder människor. Arbetsdokumentet Istrumentum Laboris beskriver deras mångfald, förhoppningar och svårigheter. Dokumentet är uppdelat i tre delar - känna igen, tolka, välja – och har som mål att beskriva ungdomarnas verklighet. Instrumentum Laboris baserar sig på flera källor, bland annat en online-enkät som samlar hundratusentals ungdomars svar på frågor.

Vad vill ungdomar av kyrkan

Vad vill unga människor idag? Framför allt: Vad söker de i kyrkan? Först och främst vill de ha en sann kyrka, som lyser i exempel, kompetens, ansvar och kulturell styrka, en kyrka som delar deras livssituation i ljuset av evangeliet snarare än predikar, en kyrka som är transparent, ärlig, attraktiv, kommunikativ, tillgänglig, glad och interaktiv. Kort sagt: en kyrka som är mindre institutionell och mer relationsbaserad, bemötande utan att döma på förhand, välkomnande och barmhärtig.

Nolltolerans mot övergrepp

Men en del ungdomar har även skrivit att de inte vill ha något att göra med kyrkan, och anledningen till denna kritik är de sexuella och ekonomiska skandalerna. Därför ber de unga kyrkan stärka sin nolltolerans mot sexuella övergrepp inom sina egna institutioner. Kritiken berör även präster som är oförmögna att lyssna på de unga, och kyrkans svårigheter att förklara sin lära och sina etiska ställningstaganden i dagens samhälle.

Arbetsdokumentet är uppbyggt på sju nyckelord: Lyssna, vägledning, omvändelse, urskiljning, utmaningar, kallelser och helighet.

19 juni 2018, 16:52