Sök

Konflikt i Gazaremsan Konflikt i Gazaremsan 

Katolska biskopar i Heliga Landet: Massakern i Gaza hade kunnat undvikas

Den katolska biskopsförsamlingen i Heliga Landet som samlar de katolska kyrkorna av latinsk, grekisk-melkitisk, armenisk, maronitisk, kaldeisk och syrisk-katolsk rit ber tillsammans med franciskanernas kustod i landet om ett slut på belägringen av de omkring 2 miljoner palestinierna på Gazaremsan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskoparna klandrar de israeliska styrkorna för de döda och skadade vid de senaste dagarnas motsättningar.

USA:s ambassads flytt till Jerusalem bidrar inte till fred

Biskoparna tillägger i sitt budskap att USA:s ambassads flytt till Jerusalem inte bidrar till fred mellan israeler och palestinier. De upprepar Heliga Stolens uppmaning att undvika ensidiga åtgärder som skulle kunna ändra profilen på Jerusalem och i stället skapa en stad som är öppen för alla folk, då staden är det religiösa centrumet för alla de tre monoteistiska religionerna.

Inget hindrar att Jerusalem kan vara huvudstad för Israel och Palestina

“Vi anser – säger biskoparna – att det inte finns något som hinder för att staden kan vara huvudstad i både Israel och Palestina”. Detta borde uppnås genom “en förhandling i ömsesidig respekt”.

Bönevaka för fred 18 maj

Den 15 maj sände den apostoliske administratorn för det latinska patriarkatet i Jerusalem ärkebiskopen Pierbattista Pizzaballa en inbjudan till “alla präster, ordensmän och kvinnor, seminarister, alla Jerusalems troende och dem som vill” att delta i bönevakan för fred på lördag eftermiddag, Pingstafton, i St. Stefanskyrkan.

“Skapa en stad som är öppen för alla folk, då staden är det religiösa centrumet för alla de tre monoteistiska religionerna”

17 maj 2018, 09:06