Sök

Påven Franciskus på Petersplatsen Påven Franciskus på Petersplatsen 

Påven ber för Heliga Landet: Våld föder våld

Påven Franciskus vädjade vid slutet av den allmänna audiensen 16 maj till de berörda parterna i konflikten i det Heliga Landet och det internationella samfundet att förnya sitt engagemang för fred

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid slutet av dagens allmänna audiens gick påvens tankar återigen till det Heliga Landet och Mellanöstern.

Våld tar oss långt från fred och dialog

Påven sa att han är “mycket bekymrad över upptrappningen av spänningarna" och våldsspiralen ”som bär allt längre bort från vägen mot fred, dialog och förhandlingar”.

“Krig föder krig och våld föder våld”

Jag uttrycker min stora smärta för de döda och skadade och jag står nära alla dem som lider i mina böner. Jag upprepar att det aldrig är våldshandlingar som leder till fred. Krig föder krig och våld föder våld. Jag ber alla berörda parter och det internationella samfundet att förnya engagemanget för att dialog, rättvisa och fred råder.

Hälsningar till muslimerna inför Ramadan

Påven bad om Jungfru Marias förböner och uppmanade de troende att be om Guds nåd. Avslutningsvis sände han hjärtliga hälsningar till bröderna i den muslimska världen inför månaden Ramadan som inleds 17 maj: “Må denna tid för bön och fasta hjälpa till på vandringen till Gud, som är fredens väg”.

“Våldsspiralen bär allt längre bort från vägen mot fred, dialog och förhandlingar”

Photogallery

Bilder från dagens audiens på Petersplatsen
16 maj 2018, 11:33