Kërko

 Nene Tereza ne lutje e meditim Nene Tereza ne lutje e meditim

Lutje e Nënë Terezës: Zemra e Zotit, pranoje zemrën tonë!

Lutje e Nënë Terezës, për t’u thënë në të kremten e Zemrës së Krishtit: O Jezus Hyjnor, ti që ke thënë:/“Kërko, e do të gjesh; /trokit - e do të të hapet”. /Sot, në gjunjë ndër këmbë tua/përplot me fe të gjallë/e me besim në premtimet//e dala nga Zemra jote; /vijmë e ndihmë të kërkojmë ….E kujt tjetër mund t’ia kërkojmëo i dashuri Jezus, nëse jo Ty?Nëse jo Zemrës sate,/ gurrë e pashterrshme hiresh?..Ti, Zemra e Zotit, denjoju/ e pranoje zemrën tonë! /

R. SH. - Vatikan

Lutje e Nënë Terezës, për t’u thënë në të kremten e Zemrës së Krishtit.

O Jezus Hyjnor, ti që ke thënë:

“Kërko, e do të gjesh;

trokit - e do të të hapet”.

Sot, në gjunjë ndër këmbë tua

përplot me fe të gjallë

e me besim në premtimet

e dala nga Zemra jote;

shqiptuar nga buzët e adhuruara,

vijmë e ndihmë të kërkojmë ….

E kujt tjetër mund t’ia kërkojmë

o i dashuri Jezus, nëse jo Ty?

Nëse jo Zemrës sate,

gurrë e pashterrshme hiresh?

Ku ruhen të gjitha thesaret?

Prandaj vrapojmë drejt teje:

pse gjejmë ngushëllim e prehje,

strehë e forcë, hir e mbrojtje!

O Zot i mëshirës, ndihmën

kujt tjetër mund t’ia kërkojmë…

Por  sido t’na përgjigjesh

me mrekulli - a mohim,

pranë teje do të na kesh

me lutjen e zjarrtë gjithmonë:

Ti, Zemra e Zotit, denjoju

e pranoje zemrën tonë!

24 qershor 2022, 14:53