Kërko

Kontakte

Për t'i shkruar redaksisë:

shqip@vaticannews.va

 

 

Për të sinjalizuar një problem teknik shkruani në:

webmaster@vaticannews.va

 

 

Për të kontaktuar Vatican News:

info@vaticannews.va