Kërko

Kush jemi

Vatican News është sistemi i ri i informacionit të Selisë së Shenjtë. Një aventurë, që filloi më 27 qershor 2015, me Motu Proprio-n e Papës Françesku i cili themeloi Sekretarinë për Komunikimin, Dikaster i ri i Kuries Romake.

VaticanNews, duke e kapërcyer konceptin e kalimit të thjeshtë në formatin dixhital, synon t’u përgjigjet e, në një farë kuptimi, edhe t’u paraprijë ndryshimeve të vazhdueshme në përmbajtjen e në formën e komunikimit. Shprehet dhe ndërvepron në një plan shumëgjuhësh, shumëkulturor, shumëkanalesh, shumëmedial dhe me shumë pajisje.

Katër, fushat tematike, që informojnë mbi veprimtarinë e Papës, të Selisë së Shenjtë, të Kishave lokale, duke i lënë hapësirë edhe lajmeve nga bota. Një “super redaksi” e formuar fillimisht nga gjashtë grupe gjuhësore (italisht, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht dhe portugalisht), me të cilën, gradualisht, u bashkuan 33 të tjera, synon jo vetëm të informojë, por të ofrojë një interpretim në dritën e Ungjillit.

Sfida, pra, është t’u përgjigjemi “gjithnjë e më mirë kërkesave të misionit të Kishës” në kulturën bashkëkohore, me objektivin “për t’ua komunikuar Ungjillin e mëshirës gjithë njerëzve” të kulturave të ndryshme.

Kriteri udhëheqës është “ai apostolik, misionar, me vëmendje të veçantë për gjendjet e mundimshme, për varfërinë e për vështirësitë” (Fjala e Papës Françesku në asamblenë e përgjithshme të SPC-së, më 4 maj 2017).

Prefekt i Dikasterit është dott. Paolo Ruffini dhe Drejtor Editorial është dott. Andrea Tornielli.