Kërko

2018.06.30 Papa Francesco, Udienza generale in aula Paolo VI, Famiglie del Preziosissimo Sangue 2018.06.30 Papa Francesco, Udienza generale in aula Paolo VI, Famiglie del Preziosissimo Sangue

Papa: marrëdhënia me Jezusin e shpallja e Ungjillit, qendra fesё

Papa: për të ripërtërirë fenё tonë dhe misionin e komunitetit, jemi thirrur të rizbulojmë qendrën e besimit: marrëdhënien me Jezusin dhe shpalljen e Ungjillit të tij në mbarë botën. Kjo është thelbësore!

R.SH. - Vatikan

Për të ripërtërirë fenё tonë dhe misionin e komunitetit, jemi thirrur të rizbulojmë qendrën e besimit: marrëdhënien me Jezusin dhe shpalljen e Ungjillit të tij në mbarë botën. Kjo është thelbësore!”, kёshtu pohon Papa Françesku nё njё tweet, sot 29 gusht 2022, nё faqen @Pontifex.

 “Dëshmia e tij e parë e më thelbësore është se të jesh i krishterë do të thotë të kesh marrëdhënie personale me Jezusin. Nëpërmjet lutjes ne mund të hyjmë në një marrëdhënie të qëndrueshme me Zotin, burim i gëzimit të vërtetë". Këtë e kujtoi Papa Françesku, në një tweet tё 30 janarit 2018 në faqen e tij @Pontifex. Ti kërkojmë  Zotit që njerëzve që takojmë nё jetё të mund t’u komunikojmë gëzimin e takimit me Hyjin, dritë për ekzistencën tonë.

29 gusht 2022, 18:20