Kërko

Familjet shqiptare në Takimin X Botëror të Familjes Familjet shqiptare në Takimin X Botëror të Familjes  

Papa: ftesë për mision, familjeve

Në përfundim të meshës për mbylljen e Takimit X Botëror të Familjeve, ditën e shtunë, një ftesë drejtuar të gjitha familjeve të krishtera të botës: ftesa për mision! Papa u drejton thirrjen: “Bëhuni misionare nëpër udhët e botës!”.

R. SH. - Vatikan

Të dashura familje - me këto fjalë nis ftesa papnore. - Ju ftoj  ta vijoni udhën, duke dëgjuar Atin, që ju thërret të jeni misionare në udhët e botës.  Mos ecni të vetme!

Ju, familje të reja, ecni pas udhërrëfyesve; e ju që prini, shoqërojeni kë vjen pas.

Ju, që humbët për shkak të vështirësive, mos t’ju mposhtë trishtimi, besojini Dashurisë së Zotit, luteni ditë për ditë Shpirtin Shenjt që ta gjallërojë shpirtin tuaj!

Kumtojeni me gëzim e bukuri  se jeni familje.

Kumtojani fëmijëve e të rinjve hirin e martesës së krishterë.

Jepuni shpresë, atyre që s’e kanë.

Veproni sikur gjithçka të varej nga ju, duke e ditur mirëfilli se gjithçka duhet lënë në dorë të Zotit!

Do ta endni ju indin e shoqërisë e të Kishës sinodale, që krijon marrëdhënie, duke e shumëzuar dashurinë dhe jetën.

Jini shenjë e Krishtit të gjallë, mos kini frikë nga çka ju kërkon Zoti, as nga gjegjja juaj fisnike.

Hapjani zemrën Krishtit, dëgjojeni në heshtjen e lutjes!

Shoqërojeni të ligshtin, ndihmojeni të vetmuarin, të treturin, të braktisurin…

Jini farë e një bote më vëllazërore! Familje shpirtmëdha!

Jini fytyra mikpritëse e Kishës! E, ju porosis, lutuni, gjithnjë!

Maria, Nëna jonë, ju ndihmoftë kur t’ju mungojë vera, ju shoqëroftë në kohën e heshtjes e të provës, ju ndihmoftë të ecni përkrah Birit të Ngjallur!

26 qershor 2022, 11:19