Kërko

Takimi i Virgjërës Mari me shën Elizabetën Takimi i Virgjërës Mari me shën Elizabetën

Tweet i Papës për ndjetin e lutjes gjatë majit, kushtuar të rinjve e fesë së tyre

Papa: #tëLutemisëBashku që të rinjtë, të thirrur për një jetë të plotë, të zbulojnë te Maria stilin e dëgjimit, thellësinë e shoshitjes, guximin e fesё dhe përkushtimin e shërbimit. #NdjetiiLutjes. Kёshtu u shpreh Papa nё njё tweet, botuar sot, 3 maj 2022, nё faqen @Pontifex nё ditёn kur u shpall ndjeti papnor i lutjes pёr muajin maj, kushtuar tё rinjve.

R.SH. - Vatikan

#LutemisëBashku që të rinjtë, qё janё të thirrur për një jetë të plotë, të zbulojnë te Maria Virgjër stilin e dëgjimit, thellësinë e shoshitjes, guximin e fesё dhe përkushtimin e shërbimit. #NdjetiiLutjes.

Kёshtu u shpreh Papa nё njё tweet, botuar sot, 3 maj 2022, nё faqen @Pontifex nё ditёn kur u shpall ndjeti papnor i lutjes pёr muajin maj, kushtuar tё rinjve

03 maj 2022, 14:52