Kërko

Gesu incontra sua madre Gesu incontra sua madre

Te Krishti mund të shkosh vetëm përmes Marisë Virgjёr

Mё 4 maj kujtojmё shkurt se te Krishti mund të shkosh vetëm përmes Marisë Virgjёr. Te Jezusi mund të shkosh e të kthehesh gjithnjë përmes Marisë, që është Nëna e Krishtit e Nëna jonë! T’ia besojmë gjithçka jemi e gjithçka kemi, e kështu të mund të bëhemi mjet i mëshirës e i dashurisë së Zotit për njeriun.

R.SH. - Vatikan

Sot mё 4 maj kujtojmё shkurt se te Jezu Krishti mund të shkosh vetëm përmes Marisë Virgjёr.

Maria është Nëna e Krishtit e Nëna jonë! T’ia besojmë  gjithçka jemi e gjithçka kemi, e kështu të mund të bëhemi mjet i mëshirës e i dashurisë së Zotit për njeriun. Për çdo njeri: të afërt a të largët, mik a armik. Me bindjen se nuk mund të shkosh te Krishti ndryshe, përveçse përmes Marisë. Te Jezusi mund të shkosh e të kthehesh gjithnjë përmes Marisë!

04 maj 2022, 13:38