Kërko

Vatican News
 Shën Jaku e Shën Ana Shën Jaku e Shën Ana 

Lutje Shën Anës e Shën Jaoakinit, në festë

Lutje drejtuar prindërve të Zojës së Bekuar, Shën Anës dhe Shën Joakinit, në ditën e festës së tyre me 26 korrik. Joakini e Ana nuk patën fëmijë deri në moshë të vonë. Kur u lindi vajza e shumëpritur, vendosën ta quanin Mari: “e dashura e Hyjit”. Njerëz të urtë e të devotshëm, e rritën Nënën e Krishtit me frymën e Shkrimeve të Shenjta dhe e mësuan t’i bindet vullnetit të Hyjit.

R. SH. - Vatikan

Lutje Shën Anës

 

O Nëna e Marisë, bekoje shpirtin tim!

Bëje të galdojë e të mbushet me gëzim.

Me gëzim shpirti m’u mbushtë përplot,

me dritën e ëmbël të Jèzusit Zot!

Nga qielli ku gëzon, një rreze ma nis,

e shpirtin, me dritë, si Marisë ma stolis!

Lutu që në mua të jetojë Biri i Saj

e pranë ta kem në gaz e në vaj!

Lutje Shën Joakinit

 

O i madhi e i lumnueshmi Patriark Shën Joakin!

Në festën tënde mendoj se u zgjodhe,

ndërmjet gjithë shenjtorëve,

bashkëpunëtor i mistereve hyjnore,

duke i dhuruar botës Nënën e Zotit, Marinë!

Falë këtij privilegji, u bëre i fuqishëm

pranë Nënës e Birit.

Të lutem, nxirma nga Zoti hirin

 të jetoj e të vdes në fe, shpresë e dashuri të përkryer

 e fjalët e fundit, dalë nga buzët e mia

të jenë: Jezus e Mari!

25 korrik 2020, 09:10