Išči

Vatican News
Papež Frančišek in mali pacienti pediatrične bolnišnice Bambino Gesu' Papež Frančišek in mali pacienti pediatrične bolnišnice Bambino Gesu'  (Vatican Media)

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (11. – 16. november 2019)

Andreja Červek – Vatikan

Zakonci – žive skulpture Boga

Kateheza med splošno avdienco je govorila o zakoncema Prískili in Ákvili, ki v Korintu v svoj dom sprejmeta apostola Pavla. Sveti oče je zakonce pozval, naj so resnična in živa 'skulptura' Boga, njihovi domovi pa naj postanejo domača Cerkev: »Prosimo Očeta, ki je hotel iz zakoncev narediti svojo 'resnično in živo skulpturo', naj izlije svojega Duha na vse krščanske pare, da bodo po zgledu Ákvile in Prískile znali odpreti vrata svojega srca za Kristusa in za brate ter bodo svoje hiše spremenili v domače Cerkve, kjer bodo živeli občestvo in življenje živeli z vero, upanjem in ljubeznijo.«

Etična razsežnost ekonomije je nujna

S papežem Frančiškom so se srečali člani Sveta za vključujoči kapitalizem. Izpostavil je, da se resnični razvoj ne more omejiti zgolj na ekonomsko rast, ampak mora pospeševati podporo vsakega človeka in vsega človeka. »To pomeni mnogo več kot usklajevati obračune, izboljšati infrastrukture ali ponuditi večjo raznovrstnost potrošnega blaga. Prej pomeni prenovo, očiščenje in okrepitev veljavnih ekonomskih modelov, ki so osnovani na našem osebnem spreobrnjenju in velikodušnosti v odnosu do oseb v stiski. Ekonomski sistem, ki je brez etičnih skrbi, ne vodi v pravičnejši družbeni red, ampak vodi v kulturo 'uporabi in odvrzi' potrošnega blaga in odpadkov. Nasprotno pa, ko priznamo moralno razsežnost ekonomskega življenja, ki je eden od mnogih vidikov družbenega nauka Cerkve, ki se mora v celoti spoštovati, smo zmožni delovati z bratsko ljubeznijo, s tem da želimo, iščemo in branimo dobro vseh in njihov celostni razvoj.«

Poklicanost k bratstvu

Univerzitetni inštitut Sophia iz Loppiana je papež Frančišek spodbudil, naj svojo pot nadaljuje z veseljem, vizijo in odločnostjo. »Danes je prednostna naloga vzgajati tako, da bi živeli to zavezo, oziroma da bi bili ta živa zaveza v vseh teh razsežnostih: da bi odprli poti prihodnosti novi civilizaciji, ki bi v vesoljno bratstvo zaobjela človeštvo in svet. Ta poklicanost k bratstvu je danes nujna, brez nje ni mogoče hoditi,« je zatrdil sveti oče.

Ne bojte se biti zahtevni

Papež Frančišek se je srečal z zaposlenimi in s študenti katoliške univerze LUMSA ob 80-letnici njenega delovanja in jih takole spodbudil: »Vse vas, študente, profesorje, odgovorne za univerzitetno skupnost, spodbujam, da bi odprli srce in razum. Da se ne bi zadovoljili – predvsem vi, študentje – s trenutnimi trendi, z očitno hegemonistično mislijo, s  svetom, v katerem je različnost razlog za konflikt. Želim vam, da bi čutili zdravo ambicijo po tem, da bi dodali nekaj originalnega, kar bo tudi konkretno in uporabno. Vi, mladi, se ne bojte biti zahtevni do svojih profesorjev, ki morajo biti zato, da bi bili učitelji, tudi priče. In vi, profesorji, se ne bojte biti zahtevni do svojih študentov, da bi mogli izraziti to, kar je v njih najboljše.«

Zaščititi mladoletnike pred zlorabami v digitalnem svetu

O nujni zaščiti mladoletnikov pred zlorabami v digitalnem svetu je papež spregovoril udeležencem mednarodnega srečanja o dostojanstvu otrok v digitalnem svetu (Promoting Digital Child Dignity - From Concept to Action). Obrnil se je tudi na podjetja digitalnega sektorja ter poudaril, da so odgovorna za zagotavljanje varnosti. V vrtoglavem razvoju digitalnega sveta so glavni protagonisti velika podjetja, ki z lahkoto presegajo meje med državami; so na čelu najnaprednejšega tehnološkega razvoja in so si nakopičila ogromne ekonomske vire. »Jasno je, da se jih ne more imeti za popolnoma izvzete iz uporabe sredstev, ki jih dajo v roke svojim strankam,« je poudaril papež in pozval: »Nanje se torej danes obračam z neizogibnim pozivom k odgovornosti do mladoletnikov, do njihove integritete in njihove prihodnosti. Brez popolne vključenosti družb tega sektorja, brez popolnega zavedanja o moralnem in družbenem vplivanju njihovega upravljanja in funkcioniranja, ne bo mogoče mladoletnikom zagotoviti varnosti v digitalnem kontekstu. Niso le dolžna spoštovati zakonov, ampak tudi poskrbeti za smer, v katero gre tehnološki in družbeni razvoj, ki ga pospešujejo in povzročajo, kajti ta razvoj prehiteva same zakone, ki ga hočejo regulirati.«

Odgovornost zaposlenih na področju kazenskega prava

Papež Frančišek se je srečal z udeleženci kongresa Mednarodnega združenja za kazensko pravo. Spregovoril je o idolatriji trga, opozoril na makro kriminal velikih korporacij, v ospredje postavil ekocid in kazensko-pravno zaščito okolja. Zbrane pri avdienci, strokovnjake s področja kazenskega prava in vse, ki v različnih vlogah izvajajo kazensko pravo, je pozval k večji odgovornosti: »Upoštevajoč, da je temeljni cilj kazenskega prava zaščita pravnih dobrin večje pomembnosti za skupnost, vsaka naloga in vsaka dolžnost na tem področju ima vedno javni odmev, vpliv na skupnost. To istočasno zahteva in vsebuje še večjo odgovornost pri izvajalcu pravičnosti, na kakršni koli stopnji se ta nahaja, od sodnika do zaposlenega v sodni pisarni in zastopnika javne oblasti.«

Čutiti s srcem matere Cerkve

Na avdienci s papežem so bili udeleženci prvega plenarnega zasedanja Dikasterija za laike, družino in življenje. Sveti oče jih je spodbudil, naj »čutijo s srcem matere Cerkve«. To med drugim pomeni, da Cerkev, ki je resnična mati, želi predvsem »slogo med svojimi otroki« ter »nima favoritov in ne daje prednosti«. »Tudi za vas je torej pomembno,« je izpostavil, »da vedno ponujate pozitivne modele za sodelovanje med laiki, duhovniki in posvečenimi, med pastirji in verniki, med škofijskimi organizmi in župnijami in gibanji in laičnimi združenji, med mladimi in starimi, pri tem pa se izogibate sterilnim nasprotovanjem in antagonizmom ter vedno spodbujate bratsko sodelovanje v korist skupnega dobrega ene družine, kar je Cerkev.«

150 let bolnišnice Bambino Gesù

Ob 150-letnici delovanja se je s papežem Frančiškom srečala »velika družina« pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Več kot šest tisoč oseb, med njimi zdravniki, bolničarji, prostovoljci in seveda mali pacienti s svojimi družinami so se zbrali ob svetem očetu. Kot je dejal, je najresničnejša identiteta bolnišnice »moralna avtoriteta bolnih in trpečih otrok, ki prihajajo iz mnogih držav«.

Iz kapele Doma sv. Marte

Sklenimo s besedami iz jutranje homilije, ki jo je papež Frančišek imel med mašo v kapeli Doma sv. Marte. Dejal je, da je hudič veliki nevoščljivec in lažnivec, ki seje sovraštvo v svetu. To je korenina vseh naših hudobij in skušnjav, je korenina vojn, lakote in vseh nesreč tega sveta. »Želel bi, da danes vsak razmisli o naslednjem: Zakaj se danes na svetu seje toliko sovraštva? V družinah, ki se včasih ne znajo pobotati, v četrtih, na delovnem mestu, v politiki … Sejalec sovraštva je ravno to. Po hudičevi nevoščljivosti je smrt prišla na svet. A nekateri pravijo: 'Hudič ne obstaja. To je zlo, takšno eterično zlo.' Božja beseda pa je zelo jasna. In hudič se je postavil proti Jezusu. Berite evangelij.«

Audio
Nedelja, 17. november 2019, 10:00