Išči

Papež Frančišek: Zaščita mladoletnikov v digitalnem svetu terja zavzetost vseh

V Vatikanu se je danes začelo dvodnevno mednarodno srečanje o dostojanstvu otrok v digitalnem svetu (Promoting Digital Child Dignity - From Concept to Action). Udeležujejo se ga verski voditelji, civilne oblasti in predstavniki pomembnejših tehnoloških podjetij. Dopoldne jih je v avdienco sprejel tudi papež Frančišek in v dolgem govoru celotno družbo odločno pozval, naj mladoletnike zaščiti pred zlorabami v digitalnem svetu. Obrnil se je tudi na podjetja digitalnega sektorja ter poudaril, da so odgovorna za zagotavljanje varnosti.

Andreja Červek – Vatikan

Papež Frančišek je tematiko, o kateri bodo v teh dveh dneh razpravljali udeleženci srečanja, označil kot izredno pomembno, ter izpostavil, da tako zelo kompleksen problem, kot je zaščita mladoletnikov v digitalnem svetu, nedvomno zahteva sodelovanje vseh: znanstvenikov in tehnologov, podjetnikov in ekonomistov, zakonodajalcev in politikov, učiteljev in psihologov ter nenazadnje verskih in moralnih voditeljev.

Spomnil je, da je katoliška Cerkev v zadnjih desetletjih, zaradi dramatičnih izkušenj, ki jih je sama živela, prišla do živega zavedanja o resnosti spolnih zlorab mladoletnikov in njihovih posledicah, o povzročenem trpljenju ter o potrebi po celjenju ran, odločnem zoperstavljanju tem zločinom in razvijanju učinkovite preventive. Kot je dodal papež, se zato tudi čuti dolžna gledati naprej.

Mladoletnikom omogočiti varen dostop do tehnologij

Nahajamo se namreč pred ključnimi vprašanji, ki ga vrtoglavi razvoj na področju informacije in komunikacije postavlja pred prihodnost človeštva. Digitalni razvoj mladoletnikom nedvomno ponuja nove priložnosti za njihovo osebno izobrazbo in formacijo, nudi nove priložnosti in odpira obzorja. »Izziv, ki se postavlja pred nas,« je dejal papež, »pa je mladoletnikom omogočiti varen dostop do teh tehnologij, s tem da se jim istočasno zagotovi zdravo in mirno rast, da ne bi bili predmet nesprejemljivega kriminalnega nasilja ali resno škodljivih vplivov na integriteto njihovega telesa in duha.«

Žal pa so zlorabe mladoletnikov v digitalnem svetu v naglem porastu, hitro se veča širjenje podob o zlorabah in izkoriščanju mladoletnikov, oblike zlorab so vedno bolj resne in nasilnejše, starost žrtev pa vedno bolj nizka. Vrtoglavo narašča širjenje pornografije, s čimer je pogosto povezana tudi trgovina z osebami. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da je ta material preko spleta dostopen tudi samim mladoletnikom. »Večji del znanstvenih študij soglaša s težkimi posledicami, ki jih to ima na psiho in vedenje mladoletnikov. To so posledice, ki trajajo vse življenje in so povezane z resnimi oblikami odvisnosti, z nagnjenji k nasilnemu obnašanju, z resno motenimi čustvenimi in spolnimi odnosi.«

Zavedati se resnosti problema

Papež je poudaril, da se je treba zavedati razsežnosti in resnosti teh pojavov. Ena od značilnosti tehnološkega razvoja danes je, da nas preseneti, kajti pogosto najprej vidimo bolj privlačne in pozitivne vidike, ki na srečo ne manjkajo, zatem pa se zavemo negativnih posledic, ko so že zelo razširjene in jih je težko popraviti. »Zato se obračam na vas, strokovnjaki in raziskovalci: imate temeljno nalogo!« je papež dejal zbranim in nadaljeval, da je treba jasno videti naravo in razsežnosti nevarnosti, s katerimi se je treba boriti. »Področje, ki ga je treba raziskati, je prostrano in kompleksno. Ne moremo se slepiti, da bi na podobne izzive odgovorili na osnovi splošnih in površnih spoznanj; začeti postavljati temelje za zaščito dostojanstva mladoletnikov mora biti plemenit cilj vašega dela znanstvenega raziskovanja.«

Prav tako pomembna je naloga zaposlenih na področju komunikacije. »Treba je širiti zavedanje o nevarnostih, ki so del nekontroliranega tehnološkega razvoja v vseh komponentah družbe. Ne razume se še – in pogosto se noče razumeti – resnosti vprašanja kot celote in z njegovimi posledicami v prihodnje. In do tega ne more priti brez tesne zaveze z mediji, torej z vami komunikatorji in z vašo sposobnostjo oblikovanja javnega mnenja in družbe.«

Od razumevanja k delovanju

Seveda pa ni dovolj samo razumeti, treba je delovati, pri čemer se je papež skliceval na temo srečanja Od koncepta k delovanju. »Moralna obsodba škode, ki je povzročena mladoletnikom zaradi slabe uporabe novih digitalnih tehnologij, se mora spremeniti v konkretne iniciative. Bolj ko čas teče, bolj je zlo ukoreninjeno in težje ga je odstraniti,« je poudaril.

Ključno točko problema po papeževem prepričanju predstavlja napetost – ki na koncu postane kontradikcija – med predstavo o digitalnem svetu kot prostoru neomejene svobode izražanja in komunikacije ter predstavo o odgovorni uporabi tehnologij in torej njenih omejitev.

Z zaščito svobode izražanja je povezana ideja o zaščiti zasebnosti (privacy), z vedno bolj izpopolnjenimi oblikami kriptacije sporočil, s čimer postane zelo težka ali nemogoča vsaka oblika kontrole. »Treba je torej najti ustrezno ravnovesje med legitimnim izvajanjem svobode izražanja in družbenim interesom za zagotavljanje, da digitalna sredstva ne bodo uporabljena za izvrševanje kriminalnih dejanj v škodo mladoletnikov. Pri spodbujanju internetnega razvoja z vsemi njegovimi prednostmi, so bile družbe, ki te usluge zagotavljajo, dolgo smatrane zgolj kot dobavitelji tehnoloških platform, brez pravne in moralne odgovornosti za njihovo uporabo. Potencial digitalnih sredstev je ogromen, a morebitne negativne posledice njihove zlorabe na področju trgovine s ljudmi, organizacije terorizma, širjenja sovraštva in ekstremizma, manipulacije z informacijami in – moramo vztrajati – tudi na področju zlorabe mladoletnikov morajo biti enako opazne. Javno mnenje in zakonodajalci se zdaj tega končno zavedajo.«

Zaščititi zasebnost

Pri tem je papež zastavil vprašanje, kako se jim naj torej pomaga, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje zlorab, ter kot odgovor nakazal dve pomembni področji. Prvo se nanaša na svobodo in zaščito privacy oseb, ki sta dragoceni dobrini, poklicani uskladiti se z družbenim skupnim dobrim. Oblast mora delovati učinkovito, pri tem pa uporabiti ustrezna zakonska in operativna sredstva, v polnem spoštovanju pravne države in pravičnega procesa, da bi se zoperstavilo kriminalnim dejavnostim, ki škodujejo življenju in dostojanstvu mladoletnikov.

Podjetja nosijo veliko odgovornost do mladih

Na drugem mestu je Frančišek dejal, da so v vrtoglavem razvoju digitalnega sveta glavni protagonisti velika podjetja, ki z lahkoto presegajo meje med državami; so na čelu najnaprednejšega tehnološkega razvoja in so si nakopičile ogromne ekonomske vire. »Jasno je, da se jih ne more imeti za popolnoma izvzete iz uporabe sredstev, ki jih dajo v roke svojim strankam,« je zatrdil in se z besedami obrnil ravno na ta velika podjetja digitalnega sektorja: »Nanje se torej danes obračam z neizogibnim pozivom k odgovornosti do mladoletnikov, do njihove integritete in njihove prihodnosti. Brez popolne vključenosti družb tega sektorja, brez popolnega zavedanja o moralnem in družbenem vplivanju njihovega upravljanja in funkcioniranja, ne bo mogoče mladoletnikom zagotoviti varnosti v digitalnem kontekstu. Niso le dolžne spoštovati zakone, ampak tudi poskrbeti za smer, v katero gre tehnološki in družbeni razvoj, ki ga pospešujejo in povzročajo, kajti ta razvoj prehiteva same zakone, ki ga hočejo regulirati.«

S površja zemlje odstraniti vsako vrsto zlorabe

Kreativnost in inteligenca človeka sta čudoviti, a morata biti usmerjeni v pozitivno smer za celotno dobro osebe v vsem njenem življenju, od otroštva dalje. Vsaj vzgojitelj, vsak starš to ve zelo dobro in se mu mora biti pri njegovem delu pomagati in ga podpirati s soglasnim prizadevanjem nove zavezanosti vseh vzgojnih institucij in sil.

K temu ne prispeva samo zdrava etična pamet, ampak tudi verski pogled, ki ima univerzalno razsežnost, kajti temelje za spoštovanje človeškega dostojanstva polaga na veličino in svetost Boga, človekovega Stvarnika in Odrešenika. Zato je po papeževih besedah pomembno, da se srečanja udeležujejo tudi mnogi verski voditelji. »Zaščita mladoletnikov v digitalnem svetu, to je v našem svetu danes in jutri, nas mora videti združene kakor priče Božje ljubezni do vsake osebe, začenši pri najmanjših in nezaščitenih, da bi v vseh, na vseh koncih sveta in vseh veroizpovedi, pomagali k rasti pozornosti, skrbi in zavedanja. S površja zemlje želimo odstraniti vsako vrsto zlorabe mladoletnih. Glejmo jih v oči: to so vaše hčere in vaši sinovi, moramo jih ljubiti kot Božje mojstrovine in otroke. Pravico imajo do dobrega življenja. Dolžni smo narediti vse, kar je mogoče, da ga bodo tudi imeli.«

Audio

Photogallery

Fotografije
Četrtek, 14. november 2019, 14:52