Išči

Papež Frančišek Papež Frančišek 

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (9.-14. september 2019)

Za papežem Frančiškom je teden, poln obveznosti. V torek se je vrnil z apostolskega potovanja, v sredo pa že začel z različnimi srečanji: poleg splošne avdience so se skozi teden zvrstila srečanja z avguštinci, italijansko zaporniško policijo, škofi, skupnostjo Abraham in še kom.

Andreja Červek – Vatikan

Splošna avdienca namenjena zadnjemu apostolskemu potovanju

V začetku minulega tedna se je papež Frančišek vrnil s svojega 31. mednarodnega apostolskega potovanja. Od 4. do 10. septembra 2019 je obiskal tri afriške države: Mozambik, Madagaskar in Mavricij. O osrednjih dogodkih je spregovoril tudi med splošno avdienco v sredo ter z zbranimi verniki podelil svoje vtise. »Bogu se zahvaljujem, da mi je dal opraviti to pot kot 'romarju miru in upanja',« je dejal med katehezo in izrazil hvaležnost vsem, ki so si prizadevali in poskrbeli za topel sprejem in miren potek potovanja. »Upanje sveta je Kristus in njegov evangelij je najmočnejši kvas bratstva, svobode, pravičnosti in miru za vsa ljudstva. S svojim obiskom, po sledeh svetih evangelizatorjev, sem poskušal ta kvas, Jezusov kvas, prinesti mozambiškemu, malgaškemu in mavricijskemu prebivalstvu.«

Papež bosonogim avguštincem o ponižnosti

Takoj po vrnitvi nazaj v Vatikan je sveti oče začel s svojimi običajnimi obveznostmi in imel različna srečanja. V četrtek, 12. septembra 2019, je imel dve večji avdienci. Najprej je sprejel udeležence generalnega kapitlja Reda bosonogih avguštincev. Z odobravanjem je spregovoril o izbrani temi, ki v ospredje postavlja četrto zaobljubo ponižnosti. »Ta zaobljuba ponižnosti je 'ključ', je ključ, ki odpira Božje srce in srca ljudi. Najprej pa odpira vaša srca, da ste zvesti izvorni karizmi, da se vedno čutite kot učenci-misijonarji, razpoložljivi za Božje klice.«

Papež škofom: Biti blizu Bogu in biti blizu Božjemu ljudstvu

Prav tako v četrtek so se s papežem srečali škofje, ki so se udeležili tečaja za nove škofe. Dogodek sta organizirali Kongregacija za škofe in Kongregacija za vzhodne Cerkve. V središču govora je bila bližina Bogu in njegovemu ljudstvu, ki je za škofe bistvena. »Bližina Bogu je izvir škofove službe. Bog nas ljubi, postal nam je blizu bolj, kot si to lahko predstavljamo, prevzel je naše meso, da bi nas rešil. To oznanilo je srce vere, mora biti na začetku vsake naše iniciative in jo poživljati. Mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo. A Božje bližine se ne more sporočati brez izkušnje, ne da bi se jo vsak dan doživelo, ne da bi se pustili okužiti z njegovo nežnostjo,« je povedal papež in poudaril, da je zato treba vsak dan biti pred Jezusom, mu prinašati osebe in situacije. »Brez te osebne zaupnosti, brez te bližine, ki se jo vsak dan goji v molitvi, tudi in predvsem v urah zapuščenosti in puščave, razpada jedro našega škofovskega poslanstva.«

»Ko je škof blizu Bogu bližine, raste v zavedanju, da je njegova identiteta v postati blizu. To ni zunanja obveznost, ampak notranja zahteva logike daru. 'To je moje Telo, ki se daje za vas,' pravimo v najbolj vzvišenem trenutku evharističnega darovanja za naše ljudstvo. Naše življenje izvira tu in nas vodi, da postanemo razlomljen kruh za življenje sveta. Bližina ljudstvu, ki nam je bilo zaupano, torej ni neka oportunistična strategija, ampak je naše bistveno stanje […] Kljub našemu uboštvu, je na nas, da nihče ne čuti Boga kot oddaljenega, da nihče ne uporabi Boga kot izgovor za dvigovanje zidov, rušenje mostov in sejanje sovraštva […] Z življenjem moramo oznanjevati merilo življenja, ki je drugačno od sveta: merilo ljubezni brez mere, ki ne gleda na lastno korist in lasten dobiček, ampak proti brezmejnemu obzorju Božjega usmiljenja.«

Papež avguštincem: Vedno stegnjeni k Bogu

V petek je sveti oče sprejel v avdienco udeležence generalnega kapitlja Reda sv. Avguština. »Vaša srca naj so vedno stegnjena proti Bogu. Vedno!« jih je spodbudil. »Vsak član skupnosti naj je vsak dan usmerjen v iskanje Boga in se pusti poiskati Bogu. Ta usmeritev bi med vami morala biti izpričana, izpovedana, pričevana brez lažne sramežljivosti. Iskanje Boga ne sme biti zatemnjeno z drugimi cilji, čeprav so velikodušni in apostolski. Kajti to je vaš prvi apostolat. Tukaj smo – kar bi si morali med seboj povedati vsak dan –, ker hodimo proti Bogu. In ker je Bog ljubezen, se proti Njemu hodi v ljubezni.«

Relikvije sv. Petra v dar patriarhu Bartolomeju

Papež Frančišek je v minulem tednu poslal pismo ekumenskemu patriarhu Bartolomeju. V njem je pojasnil, zakaj mu je 29. junija 2019, na praznik svetih Petra in Pavla, v dar poklonil relikvije apostola Petra: »To dejanje hoče potrditi pot, ki sta jo prehodili naši Cerkvi, da bi se približali druga drugi. Ta pot je bila včasih zahtevna, a so jo spremljala očitna znamenja Božje milosti. Nadaljevanje te poti zahteva zlasti duhovno spreobrnjenje in obnovljeno zvestobo Gospodu, ki od nas hoče večjo zavzetost in nove, pogumne korake. Težave in nesoglasja – zdaj in v prihodnje – nas ne smejo odvrniti od naše dolžnosti in naše krščanske odgovornosti, ki jo imamo zlasti kot pastirji Cerkve, odgovornosti pred Bogom in zgodovino.«

Papež mladim Venezuelcem o daru vere

Z video sporočilom pa se je sveti oče spomnil udeležencev Narodnega srečanja mladih Katoliške Akcije, ki je od 11. do 15. septembra 2019 potekalo v Venezueli na temo Poslanstvo z vsemi in za vse. »Poslanstvo evangelizacije nastane iz sprejetja daru vere v Jezusa Kristusa, ki ga sprejmemo po krsti. Ta dar nam je bil dan zastonj. Živi se ga znotraj cerkvene skupnosti. Mi pa ga oznanjamo in svobodno delimo z drugimi. Pomeni, da ga živimo v občestvu z vsemi, in poslani smo, da bi dospel do vseh, brez izključevanja kogarkoli.«

Bogu lahko prisluhnemo le v tišini

Ob trideseti obletnici ustanovitve so se s papežem Frančiškom srečali člani karizmatične skupnosti Abraham. Povabil jih je, naj navdih za življenje zajemajo pri zgledu očaka, čigar ime nosijo, pri čemer je spomnil predvsem na potrebo po tišini, da bi mogli slišati Božji glas. »Potrebno je hoditi, skupaj z osebami našega časa, prisluhniti temu, kar nosijo v srcu, da bi jim mogli s svojim življenjem podariti najbolj verodostojen odgovor, to je tisti, ki prihaja od Boga, preko Jezusa Kristusa.«

Pravice do upanja

S papežem Frančiškom so se srečali vodstvo in zaposleni na italijanski zaporniški policiji in pravosodju za mladoletnike. Zbranim se je zahvalil, da niso le pazniki, ampak so predvsem varuhi oseb. Poudaril je, da je pomembno ohranjati živ plamen upanja: »Oživljati ta plamen je dolžnost vseh. Ohranja ga naj vsaka družba, in sicer tako, da kazen ne bo ogrožala pravice do upanja, da bodo zagotovljene možnosti za spravo in ponovno družbeno vključevanje. Medtem ko se popravlja napake iz preteklosti, se ne sme odstraniti upanja v prihodnost,« pri čemer je papež spregovoril o dosmrtni ječi. »Dosmrtna ječa ni rešitev za probleme, ampak problem, ki ga je treba rešiti. Kajti če se nekoga zapre v celico brez upanja, ni prihodnosti za družbo. Nikoli ne prikrajšati nekoga za ponovni začetek! Dragi bratje in sestre, z vašim delom in vašo službo ste priče te pravice: pravice do upanja, pravice do ponovnega začetka.«

Pri papežu katoliški škofje vzhodnega obreda

V soboto je papež Frančišek sprejel še štirideset katoliških škofov vzhodnega obreda iz Evrope. Od 12. do 14. septembra so se zbrali na svojem letnem srečanju, ki je potekalo na papeškem ukrajinskem kolegiju sv. Jozafata v Rimu.

Audio
Sobota, 14. september 2019, 16:00