Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Kard. Czerny v Dakare: Spravodlivé rozdelenie vody predíde budúcim konfliktom

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na dnešný 22. marec, sa v senegalskom Dakare koná 9. medzinárodné fórum o zdrojoch vody ako dôležitom faktore pre mier a rozvoj. Na stretnutie zaslal pápež František svoje posolstvo, ktoré v Dakare odovzdal kardinál Michael Czerny, prefekt ad interim Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Voda je drahocenný zdroj pre život ľudí a všetkých živých druhov, preto je potrebné ju spravodlivo rozdeľovať a podporovať prístup k nej, najmä v krajinách, ktoré sú postihnuté jej nedostatkom. Voda je čoraz menej dostupná aj v tých častiach sveta, kde jej bol kedysi dostatok, a preto hrozí, že prístup k jej zdrojom sa v budúcnosti môže stať dôvodom nových konfliktov. Práve o tom sa hovorí v Dakare, kde sa počas tohto týždňa koná 9. medzinárodné fórum na tému „Zabezpečenie vodou pre mier a rozvoj“ (Water security for peace and development).

Medzinárodné spoločenstvo, vlády, občianska spoločnosť 

a organizácie musia pracovať na tom, aby sa voda nestala dôvodom nových konfliktov, hovorí kardinál Michael Czerny v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News:

Aký význam má toto fórum z hľadiska podpory mieru a rozvoja vo svete?

„Myslím si, že nás všetkých veľmi znepokojuje mier v dnešnom svete kvôli vojne na Ukrajine. Preto je zaujímavé zamerať sa na túto konferenciu, ktorej cieľom je mier a rozvoj, zatiaľ čo prebieha vojna, ktorú treba okamžite zastaviť. Je však potrebné predvídať ďalšie pripravované vojny, napríklad konflikty o vodu. Musíme sa usilovať o zabezpečenie vody, ktorá je zásadne dôležitým zdrojom pre rozvoj a je nevyhnutná pre mier, ako nás učil sv. Pavol VI.“

Svetový deň vody upozorňuje na 2 miliardy ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej vode. Ako Cirkev prispieva k zlepšeniu životných podmienok takého veľkého počtu ľudí?

„Cirkev to robí viacerými spôsobmi. Existujú tisíce projektov Cirkvi, Charity, katolíckych organizácií, ktoré pracujú v tejto oblasti, takže neexistuje jediná odpoveď, ale mnoho spoločného úsilia, ale je dôležité začať od daného územia.“

V dokumente Aqua fons vitae Cirkev zdôrazňuje právo každého na vodu. Aká je úloha vlád a politiky, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu?

„Práca, analýzy, projekty, dokonca aj zdroje 

sú v rukách občanov a občianskych organizácií. Úlohou vlády je koordinovať a zabezpečovať ich realizáciu, a to je nevyhnutné, nečakajme, že všetky tieto problémy vyrieši vláda, každý z nás môže prispieť. Veľmi dúfam, že sa vlády naučia zamerať na tieto potreby, aby uľahčili príspevok všetkých členov spoločnosti a neprenechali riešenie týchto problémov niekoľkým, pretože hrozí riziko, že upadnú do neefektívnosti a korupcie.“

Na niektorých miestach je voda zdrojom napätia, niekedy dokonca násilia.  Aké sú návrhy na zvládnutie týchto konfliktných situácií?

„Pápež František nám o tom hovorí v Laudato si' i vo Fratelli tutti, že jediným spoľahlivým spôsobom riešenia konfliktov je dialóg. Musíme nájsť odvahu viesť dialóg, pretože je to najúčinnejší, ale aj najťažší prostriedok. Sme v Senegale a to nás núti myslieť na Sahel, toto obrovské územie, ktoré potrebuje vodu, ale podmienky na zabezpečenie vody v tejto obrovskej púšti 

vyplývajú z politických riešení. Podporujeme riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu a rešpektovania medzinárodného práva, aby púšť mohla prekvitať, ako nám to prisľúbil Ježiš a proroci.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 marca 2022, 16:47