Hľadaj

Kto sme

Vatican News je nový informačný systém Svätej stolice. Jeho počiatky siahajú k Motu proprio pápeža Františka z 27. júna 2015, ktorým zriadil Sekretariát pre komunikáciu ako nové dikastérium Rímskej kúrie.
Vatican News presahuje koncepciu čisto digitálnej konvergencie, chce reagovať na neustále zmeny miesta a formy komunikácie, ba ich i predvídať. Robí tak spôsobom mnohojazykovým, mnohokultúrnym, mnohokanálovým, multimediálnym a multifunkčným.
Informuje o aktivitách Svätého Otca, Svätej stolice, miestnych cirkví a v hlavných svetových jazykoch prináša aj hlavné správy z iného diania vo svete. Štyri desiatky synergicky spolupracujúcich redakcií (k hlavnej šestici talianskej, anglickej, francúzskej, nemeckej, španielskej a portugalskej sa postupne pridá 33 ďalších) má za cieľ nielen informovať, ale ponúkať aj interpretačný kľúč vo svetle Evanjelia.
Jej ambíciou je preto „vždy lepšie odpovedať na požiadavky poslania Cirkvi“ v súčasnej kultpre, s cieľom „komunikovať Evanjelium milosrdenstva všetkým národom“ v rozličných kultúrach.
Smerodajné kritérium je „apoštolské, misionárske, s osobitnou pozornosťou voči situáciám núdze, chudoby a ťažkostí“ (Príhovor pápeža Františka plenárnemu zhromaždeniu SPC, 4. mája 2017).

Prefektom dikastéria je dr. Paolo Ruffini, edičným riaditeľom je dr. Andrea Tornielli.