Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Vyšiel dokument Aqua fons vitae inšpirovaný sociálnou náukou Cirkvi

V závere marca, mesiaca, v ktorom sa slávi Svetový deň vody, vydalo vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dokument s názvom „Aqua fons vitae“ (Voda – prameň života). Vychádza zo sociálneho učenia pápežov a je inšpirovaný prácou členov Cirkvi v rôznych krajinách.

Dokument Aqua fons vitae s podtitulom „Usmernenia ohľadom vody, symbolu plaču chudobných a plaču Zeme“ (Orientations on Water, symbol of the cry of the poor and the cry of the Earth) poukazuje na tri aspekty vody: voda pre ľudské užívanie; voda ako zdroj pre ľudské činnosti, najmä poľnohospodárstvo a priemysel; a do tretice voda v zmysle vodných plôch: riek, jazier, morí a oceánov.

Na 45 stranách dokument pri každej téme predstavuje súvisiace výzvy a operatívne návrhy na zvýšenie informovanosti. V závere je ponuka reflexie pre ďalšie vzdelávanie. Publikácia je zatiaľ dostupná v anglickom jazyku na internetovej stránke  Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj aj na stiahnutie vo formáte pdf.

-mh-

02 apríla 2020, 20:09