Hľadaj

Pápež František: „Sestra voda“ nie je tovar

Pondelok 22. marca je Svetovým dňom vody, na ktorého významný cieľ upozornil aj pápež František. Tejto problematike venuje Cirkev veľkú pozornosť aj dôrazom na odstraňovanie nerovnosti v prístupe k pitnej vode a jej negatívnych sociálnych dopadov, ktoré ešte viac vystúpili do popredia v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v súčasnosti realizuje projekt „WASH“, zameraný na prístup k pitnej vode, sanitárnym systémom a hygiene, so zapojením 22 krajín. Pred rokom vyšiel na túto tému aj dokument s názvom „Acqua fons vitae“ – Voda, zdroj života.

„Svetový deň vody ... nás pozýva uvažovať nad hodnotou 

tohto nádherného a nenahraditeľného Božieho daru. Pre nás veriacich „sestra voda“ nie je tovar: je to univerzálny symbol a zdroj života a zdravia.“

Týmito slovami pripomenul význam vody Svätý Otec František v nedeľu 21. marca. Povzbudil všetkých, čo aktívne odpovedajú na výzvu nedostatočného a nerovného prístupu k tomuto Božiemu daru:

„Preveľký počet bratov a sestier má len nedostatočný prístup k vode, a to azda aj znečistenej. Je potrebné zaistiť všetkým pitnú vodu a hygienické služby. Ďakujem a povzbudzujem všetkých, ktorí v rozličných profesiách a zodpovednostiach pracujú pre tento tak dôležitý cieľ.“

Vatikánske posolstvo predstaviteľom OSN

Pri príležitosti Svetového dňa vody adresoval vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v mene Svätého Otca videoposolstvo generálnemu riaditeľovi organizácie FAO Qu Dongyuovi a generálnej riaditeľke UNESCO Audrey Azoulayovej. Potvrdzuje v ňom dôležitosť „docenenia vody“ v duchu motta vybraného zo strany OSN pre tohtoročný Svetový deň vody: „Valorar el agua“ (špan.).

Kard. Parolin pripomína aj pápežove slová z encykliky Laudato si‘ o vode ako „elementárnom, základnom a univerzálnom ľudskom práve ... a podmienke pre uplatňovanie ostatných ľudských práv“ (č. 30).  Rovnako cituje aj jeho slová, že „tento svet má vážny spoločenský dlh voči chudobným, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, čím sa im upiera právo na život zakorenené v ich neodňateľnej dôstojnosti“ (tamtiež).

Iniciatívy dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj 

Zo strany Svätej stolice zastrešuje aktivitu 

v tejto oblasti Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, na čele s kardinálom Petrom Turksonom. V súčasnosti prebieha projekt „WASH“ zameraný na prístup k pitnej vode, sanitárnym systémom a hygiene. Zapojených je doň 150 cirkevných zdravotných štruktúr v 22 krajinách. Na iniciatíve dikastéria spolupracujú rehoľné kongregácie, biskupi, Medzinárodná katolícka charita, ako aj Global Water 2020, trojročný program verejno-súkromnej iniciatívy so sídlom v USA.    

Pred rokom, v marci 2020, vydalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dokument Acqua fons vitae (Voda, zdroj života) s podnadpisom „Usmernenia ohľadom vody, symbolu plaču chudobných a plaču Zeme“. Vychádza z katolíckej sociálnej náuky a skúseností z práce členov Cirkvi v rôznych krajinách. Rozsiahlu problematiku (109 odstavcov) si všíma v troch sektoroch: voda pre ľudské užívanie; voda ako zdroj pre ľudské činnosti, najmä poľnohospodárstvo a priemysel; a do tretice voda v zmysle vodných plôch: riek, jazier, morí a oceánov.

Pápež František v tejto súvislosti vo svojom nedeľnom príhovore vyzdvihol jeden z konkrétnych príkladov činnosti v jeho rodnej Argentíne:

„Myslím napr. na «Univerzitu vody», v mojej vlasti, na tých, čo sa v nej angažujú a šíria povedomie o dôležitosti vody. Veľká vďaka vám, Argentínčania, ktorí pracujete na tejto «Univerzite vody».“

-jb-

Doplnené: 22.3.2021, 16:59

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 marca 2021, 11:40