Hľadaj

Vatican News

Po duchovných cvičeniach v Aricci prišli na rad pôstne kázne vo Vatikáne

V exercičnom dome v Aricci sa v piatok 6. marca uzavreli duchovné cvičenia pod vedením pátra Pietra Bovatiho, na ktorých sa od nedele zúčastňovali členovia Rímskej kúrie, pričom Svätý Otec bol s nimi spojený na diaľku.

Záverečná ranná meditácia bola venovaná téme Božej prítomnosti, s biblickým podnetom z knihy Exodus o tom, ako sa Pán rozprával s Mojžišom z tváre do tváre (Ex 33,7-17).

Bodkou za exercíciami v kaplnke Domu Božského Učiteľa 

boli slová Ježišovho misijného príkazu zo záveru Matúšovho evanjelia (Mt 28,16-20) a Žalm 90: „Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.“

V piatok dopoludnia bola vo Vatikáne aj prvá pôstna kázeň, ktorú tentoraz predniesol namiesto pápežského kazateľa pátra Raniera Cantalamessu OFM Cap. páter Marko Ivan Rupnik SJ, riaditeľ Centra Aletti.

Prednáška na úvod pôstneho cyklu bola o 9. hodine prenášaná z Klementínskej sály v internetovom videoprenose. Slovinský jezuita, výtvarník a teológ Marko Rupnik v nej vychádzal zo slov Jánovho evanjelia: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (Jn 19,25).

Témou tohtoročného pôstneho cyklu je miesto Panny Márie 

v Kristovom paschálnom tajomstve. Ďalšie prednášky sú naplánované na piatky 20. a 27. marca a 3. apríla.

-jb-

06 marca 2020, 17:55