Hľadaj

Klementínska sála býva dejiskom pápežských audiencií i ďalších významných podujatí Klementínska sála býva dejiskom pápežských audiencií i ďalších významných podujatí

Páter Cantalamessa bude kázať o Máriinej úlohe v Kristovom paschálnom tajomstve

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (Jn 19,25) – Mária v Kristovom paschálnom tajomstve. Na túto tému sa prihovorí kazateľ Pápežského domu páter Raniero Cantalamessa OFM Cap. v tohtoročnom cykle pôstnych kázní, ktorý sa začne 6. marca.

Po minulé roky sa Svätý Otec, členovia Rímskej kúrie a príslušníci niektorých ďalších pápežských inštitúcií schádzavali na pôstne kázne v Pápežskej kaplnke Redemptoris Mater. Tento rok budú pôstne kázne pre zmenu v Klementínskej sále Apoštolského paláca, ktorá má väčšiu kapacitu. Pápežského kazateľa si tak môže prísť vypočuť širší okruh záujemcov z radov zamestnancov Rímskej kúrie.

Páter Cantalamessa nadviaže na svoj nedávny adventný cyklus zameraný na Pannu Máriu. Štyri pôstne kázne začne v piatok 6. marca úvodom do ducha veľkého pôstu s témou „Priložiť sekeru ku koreňom“. Ďalšie tri kázne už potom venuje priamo Panne Márii: 1. „Mária počas Ježišovho verejného života“ (20. marca), 2. „Mária pod krížom, vzor nádeje“ (27. marca) a 3. „Mária, Matka Cirkvi z pohľadu milosti“ (3. apríla).

Ako uvádza pápežský kazateľ v pozvánke na pôstne kázne, v tohtoročnom cykle pozýva meditovať nad významom Máriinej prítomnosti v paschálnom tajomstve Krista, vo svetle obnovy, akú priniesol do mariológie Druhý vatikánsky koncil svojou konštitúciou o Cirkvi Lumen gentium (1964) a pápež sv. Ján Pavol II. svojou encyklikou Redemptoris Mater – Matka Vykupiteľa (1987).

Páter Cantalamessa uvádza aj dva citáty zo spomenutých dokumentov:

„Tak aj Preblahoslavená Panna napredovala na ceste viery a verne vytrvala vo svojom spojení so Synom až po kríž, kde stála (porov. Jn 19, 25) nie bez Božieho zámeru; spolu so svojím Jednorodeným veľmi trpela a materským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obety, ktorú porodila.“ (Lumen gentium, 58)

„Jej Syn umiera v bolestiach na dreve kríža ako odsúdenec. Akú veľkú a hrdinskú poslušnosť viery preukázala Mária pred «nepochopiteľnými Božími súdmi»!“ (Redemptoris Mater, 18)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

05 marca 2020, 10:34