Hľadaj

Vatican News

Pôstne duchovné cvičenia sa chýlia k záveru: Mojžišov modlitbový zápas

„Zápas a modlitba“ – to bola ranná téma štvrtého dňa duchovných cvičení Svätého Otca a členov Rímskej kúrie. Vo štvrtok 5. marca páter Pietro Bovati SJ vybral na meditovanie príbeh z knihy Exodus o Mojžišovom modlitbovom zápase s rukami zdvihnutými k nebu počas bitky s Amalekitmi (Ex 17,8-15).

„Pre tých, ktorých si Pán zasvätil kňazským pomazaním, je určená dnešná otázka: Čo je tou prvou a základnou službou, ktorú je Boží služobník povolaný plniť?“ – Po tomto úvode exercitátor zvlášť pripomenul apoštolský charakter modlitby:

„Modlitba, okrem toho, že je podmienkou počúvania Boha, umožňujúceho kázanie ako autentické svedectvo, je sama osebe apoštolskou službou, keďže je v podstate prijímaním a uvedomovaním si milosti“.

Preláti zhromaždení v Dome Božského Učiteľa v Aricci a v spojení s nimi aj Svätý Otec vo Vatikáne meditovali aj nad textom Matúšovho evanjelia o Ježišovom uzdravení posadnutého zlým duchom, ktorého predtým učeníci nedokázali vyhnať pre ich malú vieru (Mt 17,14-21). Ako biblická modlitba ich sprevádzal Žalm 121: „Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.“

Štvrtková večerná meditácia bola venovaná biblickej modlitbe príhovoru, s dôrazom na postoj milosrdenstva a zľutovania, vlastný samotnému Bohu. Podnetmi boli text Exodu o Mojžišov príhovor za ľud na odvrátenie Božieho hnevu po hriechu modloslužby (Ex 32,7-14) a Matúšovo podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktorý nevedel odpustiť druhému, hoci jemu samému bolo oveľa viac odpustené (Mt 18,21-35).

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu,“ znel refrén Žalmu 134 na záver meditácie.

V piatok 6. marca sa duchovné cvičenia v Aricci uzavrú rannou meditáciou a ich účastníci sa opäť vrátia do denného pracovného rytmu života vo Vatikáne.

-jb-

05 marca 2020, 16:57