Hľadaj

Juhosudánski delegáti Barnaba Marial Benjamin (vľavo) a Pagan Amum spolu s Marcom Impagliazzom na pôde Komunity Sant´Egidio Juhosudánski delegáti Barnaba Marial Benjamin (vľavo) a Pagan Amum spolu s Marcom Impagliazzom na pôde Komunity Sant´Egidio

Juhosudánski lídri podpísali v Ríme dohodu o ukončení násilia

Predstavitelia juhosudánskej vlády a Aliancie opozičných hnutí Južného Sudánu (SSOMA) podpísali v nedeľu 12. januára v Ríme na pôde Komunity Sant´Egidio dohodu o ukončení násilia počnúc 15. januárom 2020.

Silným povzbudením k dosiahnutiu dohody bolo gesto pápeža Františka z 11. apríla minulého roka, keď sa na záver duchovnej obnovy pre juhosudánskych lídrov pokľakol k nohám rivalov, aby im pobozkal nohy.

Text dohody podpísali v nedeľu v Ríme zástupcovia vlády Južného Sudánu spolu so zástupcami Aliancie SSOMA, ktorá združuje všetky opozičné hnutia, aj tie, ktoré sa predtým nepripojili k mierovej dohode z Addis Abbeby. Podpísaný dokument predstavili v pondelok 13. januára v sídle Komunity Sant´Egidio na tlačovej konferencii. Generálny sekretár Komunity Sant´Egidio Marco Impagliazzo sa o význame udalosti vyjadril týmito slovami:

„Rímska deklarácia pre mierový proces v Južnom Sudáne 

má obrovský význam, pretože je výsledkom intenzívnej práce trvajúcej vyše dvoch rokov a úsilia, ktoré sa Komunita rozhodla vyvinúť na uľahčenie politického dialógu v Južnom Sudáne. Mierová dohoda znamená nový zrod tejto krajiny a možnosť politického dialógu rozličných strán okolo stola bez hádok. Pápež František sa svojím gestom dotkol ich srdca a priviedol ich k serióznemu hľadaniu cesty zmierenia.“   

Signatári potvrdili, že ochotne umožnia miestnym a medzinárodným organizáciám vrátane mimovládnych stály a neprerušený prísun humanitárnej pomoci v záujme zníženia utrpenia obyvateľstva, tvrdo postihnutého okrem vojny aj povodňami.

„Máme ešte dlhú cestu pred sebou, prosíme vás, aby ste nás neopúšťali, ale pokračovali vo vašej spolupráci s nami,“ uviedol na pôde Komunity Sant´Egidio vedúci delegácie juhosudánskej vlády Barnaba Marial Benjamin.

Predstaviteľ hostiteľskej organizácie Marco Impagliazzo ubezpečil o pokračovaní v doterajšom úsilí: „Budeme naďalej sledovať tento proces a zakrátko bude nové stretnutie, aby sme správne chápali, ako uvádzať do praxe mechanizmy prímeria a navrhli agendu jednotlivých krokov na začatie opravdivého politického dialógu.“

Pápež Franatišek už viac ráz vyjadril túžbu navštíviť Južný Sudán za podmienky, že to miestna situácia umožní. Po tom, ako bol pri prvom pokuse nútený cestu odložiť, vyslovil prianie, aby sa mohla uskutočniť v roku 2020. Návštevu plánuje v ekumenickom duchu spolu s anglikánskym arcibiskupom Canterbury Justinom Welbym a niekdajším presbyteriánskym moderátorom Johnom Chalmersom. Svätý Otec potvrdil tento zámer aj vo svojom novoročnom stretnutí s diplomatickým zborov 9. januára vo Vatikáne.

O podmienkach zrealizovateľnosti cesty sa hovorí v komuniké zo stretnutia pápeža Františka s canterburským arcibiskupom Welbym 13. novembra v Ríme. Konkrétne to znamená, že znepriatelené strany v Južnom Sudáne musia v horizonte februára 2020 (t. j. do 100 dní od výzvy) sformovať vládu národnej jednoty.

Juhosudánskym lídrom vlády i opozície Salva Kiirovi a Riekovi Macharovi zaslali pápež František, Justin Welby a John Chalmers 25. decembra aj ďalšie povzbudenie v podobe spoločného posolstva k Vianočným sviatkom so žičením mieru celej krajine a s povzbudením k pokroku v úsilí o jeho dosiahnutie.

-jb-

14 januára 2020, 13:57