Hľadaj

Stretnutie v apríli 2019 v Dome sv. Marty v sále s obrazom Panny Márie, ktorá rozväzuje uzly Stretnutie v apríli 2019 v Dome sv. Marty v sále s obrazom Panny Márie, ktorá rozväzuje uzly

Vianočné posolstvo katolíkov a anglikánov pre Južný Sudán

Pápež František, anglikánsky prímas Justin Welby a niekdajší moderátor škótskych presbyteriánov John Chalmers zaslali spoločné vianočné posolstvo politickým predstaviteľom Južného Sudánu. Prezidenta Salva Kiira a lídra opozície Rieka Machara povzbudzujú k uvedeniu do praxe mierových dohôd, aby sa mohla naplniť ich spoločná túžba navštíviť Južný Sudán.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Vo vianočnom posolstve politickým predstaviteľom Južného Sudánu spoločne podpísanom Svätým Otcom Františkom, canterburským arcibiskupom Justinom Welbym a niekdajším moderátorom Cirkvi Škótska Rev. Johnom Chalmersom sa uvádza:

Vianočné posolstvo juhosudánskym politickým lídrom

Osvietení páni,

pri príležitosti Vianočných sviatkov a začiatku nového roka chceme vyjadriť vám i ľudu Južného Sudánu najsrdečnejšie žičenia pokoja a prosperity, s uistením o našej blízkosti vašim snahám o dôsledné naplnenie Mierových dohôd.

Pozdvihujeme preto naše modlitby ku Kristovi Spasiteľovi za obnovené úsilie na ceste zmierenia a bratstva a zvolávame hojné požehnania na každého z vás a na celý národ.

Nech Pán Ježiš, Knieža pokoja, osvecuje vaše kroky v dobre a pravde, aby sa umožnila naša vytúžená návšteva v tejto drahej krajine.

František - Justin Welby - John Chalmers

Historický kontext juhosudánskeho procesu zmierenia

Pripomeňme, že v apríli 2019 sa vo Vatikáne spomenutí predstavitelia stretli pri príležitosti duchovného sústredenia, ktoré vošlo do histórie osobitným gestom pápeža, keď vážnosť potreby ukončiť rozbroje a nastoliť mier vyjadril svojím sklonením sa až k nohám juhosudánskych politických rivalov.

Túžbu navštíviť Južný Sudán spolu s predstaviteľmi anglikánov 

a presbyteriánov zopakoval Svätý Otec 10. novembra pri modlitbe Anjel Pána. Ako povedal, rád by cestu zrealizoval už v najbližšom roku za podmienky, že to tamojšia politická situácia umožní. Aby sa to podarilo, znepriatelené strany musia sformovať do februára 2020 vládu národnej jednoty. Krajinu medzičasom postihla aj ďalšia humanitárna kríza v dôsledku záplav.

S arcibiskupom Justinom Welbym sa pápež František opätovne stretol vo Vatikáne v polovici novembra.

Po tom ako sa v roku 2011 Južný Sudán osamostatnil a dosiahol medzinárodné uznanie pre svoju zvrchovanosť, vypukol v roku 2013 vnútorný ozbrojený konflikt medzi milíciami politických síl dvoch hlavných etník Dinka a Nuer. Do susedných krajín, najmä Etiópie a Ugandy bolo prinútených utiecť už dva a pol milióna občanov.

Prezident Salva Kiir a líder opozície Riek Machar dospeli v roku 2018 k podpísaniu mierovej dohody na neutrálnej pôde etiópskej Addis Abbeby. Zatiaľ však stále nedošlo k jej naplneniu v praxi.

25 decembra 2019, 12:48