Hľadaj

Pápež v auguste vyzýva: Modlime sa za malých a stredných podnikateľov

„Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú“. Tak znie úmysel Svätého Otca v rámci Apoštolátu modlitby na mesiac august.

V krátkom videu v rodnej španielčine Svätý Otec vysvetľuje:

„V dôsledku pandémie a vojen čelí svet vážnej sociálno-ekonomickej kríze. Ešte sme si to neuvedomili! A medzi vážne zasiahnutými sú malí a strední podnikatelia. Tí, ktorí sa zaoberajú obchodom, remeslami, upratovaním, dopravou a mnohým ďalším. Tí, ktorí sa nedostanú na zoznam najbohatších a najmocnejších, no ktorí napriek ťažkostiam vytvárajú pracovné príležitosti a plnia si svoju sociálnu zodpovednosť. Tí, ktorí investujú do 

spoločného dobra namiesto toho, aby svoje peniaze ukrývali v daňových rajoch.

Títo všetci venujú obrovskú tvorivú schopnosť meniť veci zdola, odkiaľ vždy prichádza tá najlepšia tvorivosť. A s odvahou, námahou a obetavosťou investujú do života, vytvárajúc blahobyt, príležitosti a prácu. Modlime sa, aby malí a strední podnikatelia, ktorý ťažko zasiahla hospodárska a sociálna kríza, našli potrebné prostriedky na pokračovanie vo svojej činnosti slúžiacej obciam, v ktorých žijú.“

Medzinárodný riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža páter Frédéric Fornos SJ komentuje augustové video slovami:

„Kríza, ktorú prežívame, je – ako hovorí pápež – „Noemovským momentom“, 

príležitosťou vybudovať niečo iné. V tomto zmysle sú veľmi dôležití malí a strední podnikatelia, ich tvorivá sila, ich schopnosť prinášať riešenia zdola. Bez nich by nebolo možné prekonať covidovú krízu, a potrební sú aj teraz. Preto je dôležité modliť sa za nich.“

Augustový úmysel slovenských biskupov: Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.

-zk-

02 augusta 2022, 16:00