Hľadaj

Pápež v júli vyzýva k modlitbe za seniorov ako učiteľov nehy

„V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti“. Majstrami v nej sú práve starší ľudia a v tomto smere majú veľkú zodpovednosť voči mladým generáciám. O tomto hovorí pápež František v júlovom videu Apoštolátu modlitby.

Úmysel Svätého Otca na mesiac, v ktorom si pripomenieme aj Svetový deň starých rodičov a seniorov, znie: „Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.“

V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine vysvetľuje:

„Nemôžeme hovoriť o rodine bez toho, 

aby sme hovorili o dôležitosti starších ľudí medzi nami. Nikdy v histórii ľudstva nás nebolo toľko, nevieme však dobre, ako žiť túto novú etapu života: pre starobu existuje veľa plánov starostlivosti, avšak málo životných projektov.

My starší ľudia máme často osobitnú vnímavosť na starostlivosť, na premýšľanie a na prejavenie citu. Sme alebo sa môžeme stať majstrami nehy - a ako veľmi! V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti. V tomto smere máme veľkú zodpovednosť voči novým generáciám.

Nezabúdajme: starí rodičia a seniori sú chlebom, ktorý vyživuje náš život, sú skrytou múdrosťou národa. Preto im treba venovať oslavu, a ja som ustanovil deň, ktorý je im venovaný. Modlime sa za seniorov, aby sa stali učiteľmi nehy, aby ich skúsenosti a múdrosť pomohli mladším hľadieť do budúcnosti s nádejou a zodpovednosťou.“

Pripomeňme, že Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov 

pripadne tento rok na nedeľu 24. júla a bude spojený s osobitnými odpustkami.

Aj úmysel slovenských biskupov na mesiac júl sa týka starších ľudí. Znie: „Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.“

-zk-

30 júna 2022, 17:49