Hľadaj

Pápež František sa modlí pred milostivou ikonou Salus populi romani (6. dec. 2021) Pápež František sa modlí pred milostivou ikonou Salus populi romani (6. dec. 2021)  

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022

Prinášame v celkovom prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2022. K modlitbe na jednotlivé úmysly každý mesiac pozýva pápež František aj prostredníctvom krátkeho videa.

Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022

Január

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.

Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.

Január 2022

Február

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské a rehoľné povolania.

Február 2022

Marec

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým problémom vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami.

Úmysel našich biskupov: Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny.

Marec 2022

Apríl

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o chorých a starých ľudí, aby ich predovšetkým v najchudobnejších krajinách podporovali vlády aj miestne samosprávy.

Úmysel našich biskupov: Aby kresťania pravdivým ohlasovaním evanjelia odôvodňovali pravý zmysel života a nádeje.

Apríl 2022

Máj

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

Máj 2022

Jún

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.

Jún 2022

Júl

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.

Júl 2022

August

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.

August 2022

September

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.

September 2022

Október

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

Október 2022

November

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel našich biskupov: Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.

December

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich rodín a spoločnosti.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydavateľstvo Dobrá kniha)

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 decembra 2021, 12:05