Hľadaj

Pápež František a veľký imám Al-Tajíb po podpise spoločného dokumentu 4. februára 2019 v Abú Zabí Pápež František a veľký imám Al-Tajíb po podpise spoločného dokumentu 4. februára 2019 v Abú Zabí

Pápež sa zúčastní na Prvom medzinárodnom dni ľudského bratstva

Svätý Otec František sa vo štvrtok 4. februára zúčastní na slávení Medzinárodného dňa ľudského bratstva spolu s veľkým imámom Al-Azharu Ahmedom Al-Tajíbom. Do podujatia v Abú Zabí za účasti šejka Mohammeda Bin Zayeda sa pápež zapojí virtuálnou formou.

Bude to vôbec prvé slávenie Medzinárodného dňa ľudského bratstva, vyhláseného zo strany OSN dňa 21. decembra 2020 na pamiatku podpísania Dokumentu o ľudskom bratstve pre mier a spolunažívanie vo svete 4. februára 2019 v Abú Zabí.

Podujatie organizované šejkom Mohammedom Bin Zayedom 

sa v Abú Zabí začne vo štvrtok o 14.30 nášho času a bude v strímingu prenášané cez kanály Vatican News a Vatican Media. Okrem pápeža Františka a veľkého imáma Al-Tajíba sa na ňom na diaľku zúčastní aj generálny tajomník OSN António Guterres a ďalšie osobnosti.

V ten istý deň udelia „Zayedovu cenu za ľudské bratstvo“, ktorá sa inšpiruje spomenutým dokumentom. Ocenených vyberá nezávislá porota, ustanovená Vysokým výborom pre ľudské bratstvo.

Ako vysvetlil kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, „táto slávnosť korešponduje s jasným pozvaním od pápeža Františka, adresovaným celému ľudstvu, vytvárať pokojný dnešok v stretávaní sa s tým, kto je iný“.

„V októbri 2020 sa toto pozvanie stalo ešte evidentnejším vďaka encyklike Fratelli tutti. Tieto stretnutia sú spôsobom uskutočňovania autentického sociálneho priateľstva, ako nás o to žiada Svätý Otec,“ dodáva španielsky kardinál.

Od podpisu Dokumentu o ľudskom bratstve pre mier 

a spolunažívanie vo svete, ktorý sa udial počas návštevy pápeža Fratniška v Abú Zabí pred dvoma rokmi, pokračovali kroky v tomto smere vytvorením Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, ktorý má v programe zriadenie „Domu abrahámovskej rodiny“ so synagógou, kostolom a mešitou. Architektonický symbol ako areál zelene s troma dominantnými blokmi bude stáť na ostrove Saadiyat v Abú Zabí.

Pápež František pripomenul dôležitosť vytvárania a upevňovania ľudského bratstva aj výberom úmyslu Apoštolátu modlitby, na ktorý sa Cirkev zamerala v modlitbe počas celého uplynulého mesiaca: „Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.“

V duchu svojej encykliky Fratelli tutti Svätý Otec aj touto formou nabáda sústrediť sa na to, čo je zásadné: na lásku k blížnemu.

-jb-

01 februára 2021, 11:46