Hľadaj

Januárové video pápeža vyzýva k modlitbe za bratstvo všetkých

Prvé tohtoročné video Svätého Otca pre Svetovú sieť modlitby pápeža sa týka ľudského bratstva. Pápež František v duchu svojej encykliky Fratelli tutti apeluje na ľudí rozličných vyznaní, aby sa sústredili na to, čo je zásadné: na lásku k blížnemu.

Januárový úmysel Apoštolátu modlitby znie: „Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.“

V minútovom videu Svätý Otec v španielčine hovorí:

„Keď sa modlíme k Bohu kráčajúc za Ježišom, sme v bratskom vzťahu k tým, čo sa modlia podľa iných kultúr, iných tradící a iných vyznaní. 

Sme bratia a sestry, ktorí sa modlia. Bratstvo nás otvára voči Otcovi všetkých a dáva nám vidieť v druhom brata či sestru, vzájomne sa deliť, byť si oporou, žiť v láske a spoznávať sa.

Cirkev si váži Božie pôsobenie v iných náboženstvách, nezabúdajúc, že ako kresťania máme zdroj ľudskej dôstojnosti a bratstva v evanjeliu Ježiša Krista. My veriaci sa musíme vracať k našim prameňom a byť sústredení na podstatu. Tým podstatným v našej viere je poklona pred Bohom a láska k blížnemu.

Modlime sa, aby nám Pán dal milosť naplno bratsky nažívať s bratmi a sestrami iného náboženstva, nehádať sa, modliť sa jedni za druhých, otvorení voči všetkým.“

Spolu s týmto evanjelizačným úmyslom Svätého Otca pozýva Apoštolát modlitby aj k zjednoteniu sa s miestnou Cirkvou v jej potrebách. Úmysel slovenských biskupov na január je nasledovný:

„Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.“

-zk, jb-

05 januára 2021, 17:13