Hľadaj

Kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg  

Kardinál Ayuso vysvetľuje Medzinárodný deň ľudského bratstva

Dňa 4. februára tohto roku sa bude po prvý krát sláviť Medzinárodný deň ľudského bratstva. Vyhlásilo ho OSN, pričom za jeho dátum zvolilo výročie podpísania „Dokumentu o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“ zo strany pápeža Františka a veľkého imáma Al-Azharu Ahmada Al-Tajíba, ku ktorému došlo pred dvoma rokmi v Abú Zabí.

Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti uskutočnil rozhovor s predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinálom Miguelom Ángelom Ayusom Guixotom. Stanovený deň má podľa neho „vzbudzovať vôľu pracovať pre kultúru pokoja“. Veľkou pomôckou k tomu je pápežova encyklika Fratelli tutti.

Kardinál Ayuso Guixot v rozhovore s talianskym redaktorom Massimilianom Menichettim vysvetlil:  

„Dňa 21. decembra minulého roku Generálne zhromaždenie OSN pri 75. plenárnom zasadaní ustanovilo, že 4. február bude každoročne venovaný Medzinárodnému dňu ľudského bratstva. Prijatím tejto rezolúcie – ako čítame v komuniké OSN – zhromaždenie pozýva členské štáty k sláveniu tohto dňa na „podporu medzináboženského a medzikultúrneho dialógu“.

V texte rezolúcie sa okrem iného vyjadruje aj prianie, aby zoči-voči situácii, v ktorej svet čelí bezprecedentnej kríze spôsobenej nákazou koronavírusu, sa hľadala «globálna odpoveď založená na jednote, solidarite a obnovnej multilaterálnej spolupráci».

Pozvaním je teda vyvinúť každé úsilie na to, aby s vedomím, že sa nezachránime sami, sme podporovali medzináboženský a medzikultúrny dialóg, ako je to vyjadrené v Dokumente o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete, podpísanom v roku 2019 v Abú Zabí pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu Ahmadom Al-Tajíbom.

OSN stanovilo dátum na 4. február práve na pamiatku podpísania tohto dokumentu. Preto, hľadiac na dobro celého ľudstva, iniciatíva 4. februára má vzbudzovať vôľu pracovať pre kultúru pokoja, ktorá by podporovala úsilie všetkých tých - vrátane medzinárodného spoločenstva a rozličných náboženských tradícií -, ktorí sa angažujú v prospech tolerancie, začleňovania, porozumenia a solidarity, a to ešte viac v tomto čase tragicky poznačenom pandémiou.

Keď sa skončí táto kríza, budeme povolaní znovu vytvárať a napĺňať životom priestory bratstva, solidarity a pokoja. Z tejto krízy by sme sa mali znovuzrodiť noví, lepší než sme boli predtým. A nielen na osobnej úrovni.“  

Zopakujem pápežove slová, ktorý viackrát povedal, že náš život, život našich komunít nemôže byť oddelený od života druhých. Závisíme jeden od druhého. Akú úlohu tu zohrávajú náboženstvá?

„Majú rozhodujúcu úlohu. A všetkým je známe, 

že od začiatku svojho pontifikátu venoval Svätý Otec pozornosť vzťahom medzi príslušníkmi rôznych náboženstiev, zdôrazňujúc dôležitosť priateľstva a úcty. Veriaci rozličných náboženských tradícií, spoločne kráčajúci po ceste medzináboženského dialógu, môžu skutočne ponúknuť vlastný príspevok  univerzálnemu bratstvu v spoločnostiach, v ktorých žijú.

Veď veriaci je svedkom a nositeľom hodnôt, ktoré môžu znamenite prispieť k budovaniu spravodlivejších a zdravších spoločností. Poctivosť, vernosť, láska k spoločnému dobru, pozornosť voči druhým, predovšetkým voči tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi, dobrotivosť a milosrdenstvo sú zbrane, ktoré sú súčasťou duchovnej výzbroje rozličných náboženstiev.

Ide o uskutočnenie konkrétnych krokov spoločne s veriacimi iných náboženstiev a ľuďmi dobrej vôle, s nádejou, že sa všetci - obzvlášť v tomto našom čase - budú cítiť povolaní byť poslami pokoja a tvorcami spoločenstva; aby sme hlásali - na rozdiel od tých, ktorí živia konflikty, rozdelenia a uzavretosti -, že dnes je čas bratstva.

Kto by si nepamätal tie slová Svätého Otca v onen večer 27. marca 2020?: «Uvedomili sme si, že sa nachádzame na tej istej loďke, všetci krehkí a dezorientovaní, no na druhej strane aj dôležití a potrební; všetci povolaní veslovať spoločne, všetci odkázaní navzájom sa posilňovať.» Pápež František zhrnul týmito slovami pocit vytrhnutosti, ktorý sužuje kresťanov i iných veriacich od začiatku pandémie, ale aj povzbudil všetkých «veslovať spoločne».

Boh je Stvoriteľ všetkého a všetkých, preto sme členmi jedinej rodiny a za takých sa musíme vzájomne uznať. Toto je základné kritérium, ktoré nám ponúka viera na to, aby sme prešli od púhej tolerancie k bratskému spolužitiu, aby sme vysvetľovali rozdiely, ktoré medzi nami existujú, aby sme odstraňovali rozbušky násilia a aby sme žili ako bratia.“

V októbri minulého roka pápež František zverejnil encykliku venovanú bratstvu a sociálnemu priateľstvu. V akom prepojení je tento text podpísaný v Assisi s Medzinárodným dňom ľudského bratstva, ktorý budeme sláviť?

„Encyklika Fratelli tutti je konkrétnym pozvaním k bratstvu a sociálnemu priateľstvu, ktoré sa týka každého muža a každej ženy, veriacich či neveriacich. (...) Deň, ktorý sa chystáme sláviť, ako som už povedal, je ovocím toho, o čo sa žiadalo v Dokumente o ľudskom bratstve, na ktorý sa pápež František značne odkazoval pri zostavovaní Encykliky. (...)

Práve ľudské bratstvo umožní všetkým premieňať tento dehumanizovaný svet, v ktorom vzťahy medzi ľuďmi charakterizuje kultúra ľahostajnosti a chamtivosti, aby dokázal žiť novou a univerzálnou solidaritou. Je skutočne dobré, že si aspoň raz za rok pripomenieme, že všetci sme bratia a sestry!“

O vyhlásenie Svetového dňa ľudského bratstva zo strany OSN sa pričinil Vysoký výbor pre ľudské bratstvo, ktorý bol vytvorený pred dvoma rokmi po podpísaní Dokumentu o ľudskom bratstve v Abú Zabí a má za cieľ realizáciu jeho cieľov. Prvým predsedom tohto výboru, ktorého členmi sú kresťanskí, židovskí i moslimskí náboženskí predstavitelia i osobnosti z oblasti vedy a kultúry, bol práve kardinál Ayuso Guixot. V predsedníctve výboru sa pravidelne striedajú zástupcovia Svätej stolice a Abú Zabí.

Výbor má na starosti aj organizáciu tzv. „Zayedovej ceny za ľudské bratstvo“. Ocenenie pomenované na počesť šejka Zayeda bin Sultana al Nahyana – zakladateľa Spojených arabských emirátov – bude udelené 4. februára. Kardinál Ayuso Guixot vysvetľuje:

„Po prvý krát bolo ocenenie udelené čestným spôsobom pápežovi Františkovi a veľkému imámovi Al-Azharu Ahmadovi al Tajíbovi za podpísanie Dokumentu o bratstve v Abú Zabí v roku 2019. Následne sa ocenenie stalo otvoreným pre kandidatúry zvažované spomedzi jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sú hlboko angažované v iniciatívach zjednocujúcich ľudí a podporujúcich pokojné spolužitie.“

-mh, zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 februára 2021, 13:02